XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. március 26., szerda

Március 26.4. nap_______
Napi elmélkedéshez:  Lk 10,25-37
Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester - szólította meg -, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.”  „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz” - válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. - Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” - felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

A mai napon térjünk vissza a 3. nap utasításaihoz, és a fönti idézet segítségével gondoljuk át a vezérelv, alapigazság első részét: „Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse.” Mit jelent ez számomra? Hogyan világít erre rá a mai idézet.
Kérjük a Szentlélektől azt a kegyelmet, hogy Jézussal találkozhassunk, jobban megismerhessük őt és rávilágítson arra, hogyan dicsérhetjük, tisztelhetjük és szolgálhatjuk őt életünkkel.
Az elmélkedéshez teremtsük meg újra szemlélődésünk színterét. Képzeljük el helységét, az embereket, az illatokat, hangokat… Kik vannak jelen és miről beszélgetnek egymással? Hol helyezkedem el a történésben? Hogyan van jelen Jézus, figyelem tekintetét, szavait. Majd képzeljük el a példabeszéd történetét, amint a rablók kezére kerül a férfi, amint félholtra verik és otthagyják, majd jön egy pap, és továbbhalad, jön egy levita és továbbhalad, aztán jön egy szamaritánus, aki megáll és elkezd gondoskodni róla… Hol helyezkedem el ebben a történetben? Esetleg kivel azonosulok, vagy inkább egy külön személy vagyok a történetben? Figyeljünk belső megmozdulásainkra, érzéseinkre, gondolatainkra. Mit tennénk most? Mire vágyunk most? Hogyan látom a történetben megvalósulni a földbe hulló búzamagot? Arról, amit tapasztalunk, ami megérint minket, kezdjünk egy imabeszélgetést Jézussal. Majd fejezzük be imádságunkat egy Miatyánkkal, és írjuk le tapasztalatunkat. Mi világosult meg bennem? Miben kaptam megerősítést? Mit ismertem meg Istenről és magamról?

Feladat a mai napra: Figyelmes leszek, hogy kinek nyújthatok ma segítséget. Engedem, hogy ma valaki kimozdítson engem komfortzónámból. Megteszem Jézusért, Jézus erejében bízva.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Szeretettel visszatekintek a mai napra a Szentlélek segítségével. Újra átolvasom a mai idézetet és megnézem, hogyan váltottam életre. Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem a Szentlelket, hogy erősítse meg bennem a vágyat, hogy szeressek, és ne akarjak mást, mint szeretni azokat, akiket mellém ad.