XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. március 2., vasárnap

Március 2.A TIZEDIK PARANCSOLAT: "Ne kívánj semmit, ami a felebarátodé" (Kiv 20, 17).
"Ne kívánd felebarátod házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát. Egyáltalán ne kívánj semmit, ami felebarátodé." (MTörv 5,21) "Ahol a kincsed, ott a szíved is" (Mt 6,21).
„A tizedik parancsolat kifejti és kiegészíti a kilencediket, mely a test bűnös vágyaira vonatkozik. Ez az idegen javakra sóvárgást tiltja, a hetedik parancsolat által tiltott lopás, rablás és csalás gyökerét. A "szemek kívánsága" (1Jn 2,16) az ötödik parancsolat által tiltott erőszakhoz és igazságtalansághoz vezet. A sóvárgás, miként a paráznaság, a Törvény első három parancsolata által tiltott bálványimádásból ered. A tizedik parancsolat a szív szándékára vonatkozik; a kilencedikkel együtt összefoglalja a Törvény összes parancsolatát.” (KEK 2534)

Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségtele van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.

A mai vasárnapon egy újabb tanítást hallhatunk a Hegyi Beszédből. Jézus arra biztatja hallgatóit és tanítványait, hogy Istennek és az Ő országának szolgáljanak, és majd megadja mindazt, ami az élethez szükséges. „Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál?” Olyan megindítóak Jézus szavai! Hányszor előfordul velünk, hogy aggodalmaskodunk valami miatt, akár a megélhetés, akár a munkahely, akár egy ügynek a kimenetele miatt, vagy akár csak azért, hogy sikerül-e majd mindent végbevinni, amit egy napra elterveztünk. Pedig Jézus szerint az aggodalmaskodás teljesen fölösleges, hiszen maga az Isten gondoskodik arról, aki Benne bízik és a tanítása szerint él.
Izrael népe sokszor panaszkodott Istenre: „Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!” Isten azonban azt válaszolja neki: „De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? De még ha ő megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad!” Be kellett vallania, hogy még a legkeményebb időkben sem szenvedett hiányt. „Negyven esztendeig nem kopott le rólad a ruha és nem dagadt meg a lábad. Ismerd el szívedben, hogy az Úr, a te Istened úgy nevelt, ahogy az ember a fiát neveli. Tartsd meg tehát az Úrnak, a te Istenednek parancsait: járj az ő útjain és féld!” (MTörv 8,4-6). Mennyire fontos, hogy mi is visszatekintsünk az életünkre és meglássuk azt, hogyan viselte Isten életünk és családunk gondját. Sokszor az a nehéz, hogy nem ismerjük fel Isten gondoskodását. Nem az égből hullatja ránk a mannát, mint a pusztában az izraelitáknak, hanem családtagjaink, rokonaink és barátaink által tesz jót velünk, de sokszor akár idegenek által is, akik szeretettel fordulnak felénk, és segítenek nekünk. Nemde Isten küldte őket nekünk, mert látta gyötrődésünket? Ezért mondja Jézus: „Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.” Az egyetlen, ami fontos: az Isten országa, és az ő igazsága. Isten országa pedig nem más, mint a szeretet.
Feladat a mai napra: Keressük ezen a héten a szeretet útját, az egymással való törődés, az egymás mellett döntés és kitartás útját, a kiengesztelődés és megbocsátás útját... és Isten gondoskodni fog a holnapunkról.