XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. március 27., csütörtök

Március 27.5. nap_______
Napi elmélkedéshez:  Jer 17,5-10
Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint.

A mai napon térjünk vissza a 3. nap utasításaihoz, és a fönti idézet segítségével gondoljuk át a vezérelv, alapigazság 2. és 3. részét: „Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van. Ebből következik, hogy az embernek ezeket annyira kell felhasználnia, amennyire célja elérésében segítik, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban.”
Mit jelent ez számomra? Mit értettem az Istentől, mi az életem célja, és az oda vezető út? Fordítsuk figyelmünket arra, hogyan is használom a teremtett dolgokat. Kérjük a mai imádsághoz a Szentlélektől az őszinteség és tisztánlátás kegyelmét, és segítsen abban, hogy minden szándékom, cselekedetem és tevékenységem tisztán az Isteni Felség szolgálatára és dicsőítésére irányuljon.
Mi tart vissza bennünket abban, hogy átadjuk magunkat Istennek? A 3. nap idézetében Jézus azt mondta: Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Egy másik helyen úgy fejezi ezt ki: „Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám.” (Mt 10,37-38). Jeremiás próféta által is erre hívj fel a király figyelmét az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik… de Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye…
Hogyan használom a teremtett dolgokat? Miben kapaszkodom, mi ad nekem biztonságot? Ezek a teremtett dolgok segítenek-e engem Krisztushoz, vagy inkább eltávolítanak tőle? Melyik segít és melyik nem? Jeremiásnál mondja az Úr: Csalárdabb az emberi szív mindennél... Ki lát bele titkos rejtekeibe? Mire világít most nekem rá a Szentlélek? Esetleg hol látom magamat belekapaszkodni hamis kapaszkodókba? Milyen igaz kapaszkodót kínál most fel nekem az Úr?
Egy búzamag csak akkor tud termést hozni, ha szabadon rábízza magát a magvető kezére és engedi, hogy azt tegye vele, amit szükségesnek tart. Ha belekapaszkodik egy fűszálba, nem tud a földbe hullani és termést hozni. Nem elég azt gondolni, hogy bízunk az Istenben. Tetteinkben, életvitelünkben is nyilvánvalóvá kell válnia e bizalomnak.
Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy ráláthassunk hamis biztonságainkra, és vezessen el minket arra a belső szabadságra, hogy elengedve őket, bele tudjunk kapaszkodni Isten erejébe, gondviselő szeretetébe.

Feladat a mai napra: Ma tudatosan lemondok arról, ami nekem hamis biztonságot ad, és keresem annak módját, hogy az imádságban megkapaszkodjak Isten igéjébe, jelenlétébe.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Szeretettel visszatekintek a mai napra a Szentlélek segítségével. Újra átolvasom a mai idézetet és megnézem, hogyan váltottam életre. Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem a Szentlelket, hogy elvezessen az istengyermekek teljes szabadságára.