XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 15., kedd

Március 15.Lk 2, 19.51                         (Szavait anyja mind megőrizte szívében)
Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

A minap megkérdeztem Szűz Máriát, égi édesanyámat, hogyan tudott az Atyaisten szeretetében élni. Eszembe jutottak azok a bibliai fejezetek, amelyek bemutatják, hogy ő hogyan élt Isten előtt. Egy érdekes dolgot vettem észre: Mária nem emlékezetből élt, hanem Istennel volt, és nagyon ügyelt Isten szavára: ő, mint jó zsidó, aki ismerte a szívében „Shema Izraelt” (MTörv 6,4), érezte, hogy Isten közeledik hozzá, vele van, és az Ő hangja összeolvad a sajátjával. Hasonlít ez ahhoz, mikor gyerek voltam és tanultam írni, az anyám kezét a kezemre tette, és így segített leírni a betűket. Biztonságban éreztem magam, és volt kedvem folytatni a tanulást. Azt hiszem, valahogy így haladt a mi Anyánk is, érezve az Atya békéjét, erejét, és bízva az Ő terveiben. Sok dolgot Máriától tanult Jézus. „Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki a rejteken is lát, megjutalmaz.” (Mt 6,6) Hányszor látta Édesanyját így imádkozni, beszélgetni az Atyával, gondosan őrizve a szívében az Atyaisten szavait! Jézus is így élt: „Atyám, te mindig meghallgatsz engem” (Jn 11,42), együtt élt az Atyával, megosztotta Vele terveit, és a küldetését: hogy gondoskodjon és életet adjon gyermekeinek. Ebben az időszakban, mikor Jézust követjük húsvét felé, Máriától megtanulhatjuk, hogy hogyan imádkozzunk, hogyan őrizzük gondosan a szívünkben Istenünk szavát, hogyan emlékezzünk Jézus irántunk való szeretetére.
Feladat a mai napra:  Máriával a rózsafüzér imádságban találkozhatok. Elbeszélgetek vele, és tőle tanulom, hogyan tudom jobban szeretni Istent és embertársaimat.