XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 17., csütörtök

Március 17.Mt  12,46-50                      (Mária, megmutatja az utat az Atyához )
Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, s beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: „Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled.” De ő megkérdezte azt, aki szólt neki: „Ki az anyám s kik a rokonaim?”Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: „Ezek az anyám és testvéreim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.”

Ha meg kérdeznénk Jézust, mit értékel legjobban édesanyjában, azokat a szavakat mondaná, amelyekkel válaszolt, amikor azt mondták neki: „Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!” De ő ezt mondta: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!” (LK 11,27-28.) Vagy egy másik részt, mikor azt mondta: „Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (LK 8,21) Jézus itt azt fejezte ki, amit annyiszor látott édesanyjában, Máriában, amit Mária továbbadott neki és megtanított neki. Ő először megtanította neki, hogyan táplálkozzon az Atya szavával és akaratával, így mondta Jézus János evangéliumában: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,34) Nem tudom, hogy emlékszünk-e arra a népszerű szólásra, hogy “nem halat adok, hanem hálót”, ez a szólás azt tanítja nekünk, hogy megköszönjük szüleinknek, vagy szeretteinknek, hogy nem nyújtott nekünk mindent tálcán, nem kíméltek meg minket a nehézségektől, jóllehet, hogy ezek a helyzetek kisebb gyakorlatok voltak ahhoz, hogy megtanuljunk felelősséget vállalni és szembeszállni a nehézségekkel, amelyekkel ő is szembenézett. Mária Jézus számára ilyen anya volt, aki életével és szavaival mindig megmutatta neki az utat az Atyaistenhez, aki soha nem kímélte őt a nehézségektől, és megtanította, mikor még kicsit volt, hogy hol a forrás, az erő, a táplálék az élete minden helyzetéhez. Ezért amikor Jézust szemléljük a Getsemáni kertben, láthatjuk hogy a szeretet válaszát nem lehet rögtönözni. Az édesanyjával, az ő nagy bizalmasával együtt társak voltak abban, hogy a szeretet válaszát adják az Atyaistennek, és a testvéreknek az élet minden pillanatában. Kérjük őt, hogy tanítson minket ebben a nagyböjti időszakban megélni ezeket a kicsi feladatokat, hogy meghalljuk az Atyaisten szavát, táplálkozzunk vele, őrizzük, éljük és osszuk meg azt. És hogy megerősítse bennünk a szeretetünket Isten felé, Jézus felé és testvéreink felé.
Feladat a mai napra:  Egy bibliai idézetet kiválasztok és a nap alatt próbálom azt élni.