XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 9., szerda

Március 9.Iz 51,9-10. Jézus édesanyjával találkozik
Kelj föl, kelj föl! Öltözz erőbe, karja az Úrnak! Kelj föl, mint a hajdankor napjaiban, mint a régmúlt nemzedékek idején. Vajon nem te hasítottad ketté Ráhábot, és nem te döfted keresztül a sárkányt? Nem te szárítottad ki a tengert, és a hatalmas örvény vizét, hogy úttá változtasd a tenger mélyét, és megváltottjaid átkelhessenek rajta?

Jézus, miután először esett el a kereszt súlya alatt, édesanyjával, Máriával, találkozik az úton. Milyen fontos egy gyermek számára saját szülőjével való találkozás! Az anya tekintete bátorítást és vigaszt nyújt. Az anya az, aki legjobban megérti és átérzi gyermekének fájdalmait, és azt is tudja, hogy a fájdalom és a küzdelem hozzá tartozik az élethez. Vajon mi mehetett végig Mária fejében, amikor Fiát így látta? Mária tudta, hogy Jézusnak különleges küldetése van, amint azt már születésekor megjövendölték: „Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” (Lk 1, 32-33), de azt is mondták: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is tőr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lk 2,34-35). Lehet, hogy benne is ezek a kérdések merültek fel: Mit jelent őt szeretni? Mi az igazi szeretet? Sok szülő azt gondolja, hogy akkor szeretik gyermekeiket igazán, ha megóvják őket minden nehézségtől. Máriában olyan anyával találkozunk, aki nem háborog Fia sorsán, nem esik kétségbe, nem sajnálgatja Fiát, és nem akarja megvédeni őt a haláltól, de ott van. Mindvégig kitart mellette imádságban és megértő szeretettel arra buzdítja Fiát, hogy utolsó leheletéig tartson ki. Hiszen nemcsak saját Fia ez, hanem Isten Fia, akit azért küldött az Atya, hogy értünk adja az életét „hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,15). Jézusnak ez adhatott erőt ahhoz, hogy útját végigjárja. A fönti idézetben mintha Mária hangját hallanánk, amint Jézust bátorítja: Kelj föl, kelj föl! Öltözz erőbe, karja az Úrnak! Kelj föl, mint a hajdankor napjaiban, mint a régmúlt nemzedékek idején. Nem te vittél végbe annyi csodát Izraelben? Nem te űzted ki a gonosz lelkeket? Nem te vagy az, aki által minden létrejött? Kelj föl, kelj föl! Öltözz erőbe, karja az Úrnak! Vidd végbe a megváltás művét, juttasd győzelemre az Atya szeretetét! Ne lankadj el, ne veszítsd el kedvedet, míg az igazságot meg nem szilárdítod a földön! A te tanításodra várnak a szigetek! (vö. Iz 42,4). Engedjük, hogy Mária anyai tekintete és szavai bennünket is bátorítsanak keresztünk hordozásában.

Feladat a mai napra: Ma valakit bátorítani akarok a jóra.

Este:Visszatekintés a napra: A esti visszatekintést a keresztút negyedik stációjának elimádkozásába foglalom. Most saját szavaimba foglalom mai napomat, és megosztom Jézussal és Máriával, miben tapasztaltam ma a szeretet bátorítását, és saját csüggedésemet. Engedem, hogy megértő tekintetük maradjon rajtam. -  Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. (Zsolt 16,8-11)