XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 19., szombat

Március 19.Péld 31,10-31                    (az okos asszonynak kijár a dicséret)
Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel. Olyan, mint a kalmárok hajója: messze földről szállítja az élelmet. Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész napra valóval. Szántóföld után néz és meg is szerzi, szőlőt telepít a keze munkájából. Jól körülköti derekát az övével, és nekifeszíti karját a munkának. Tudja, hogy jó hasznot hajt, éjnek idején sem alszik ki lámpája. Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja. Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás (árad) a nyelvéről. Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság nem kenyere. Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is fölkel és így dicséri: „Sok asszony megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod őket, mind valamennyit!” Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret. Magasztaljátok keze munkájáért, a városkapuknál dicsérjék tetteit!

Az evangéliumban sok helyen látjuk, milyen értéket adott Jézus minden embernek, de különösen a nőknek, pl. amikor Jézus beszélt a szamariai asszonnyal; milyen barátságos kapcsolatban állt Mártával és Máriával; hogyan bánt a házasságtörő asszonnyal. Jézus korában a nőnek nem volt szerepe a társadalomi közéletben, a férfinek volt alárendelve. Ezért Jézusnak a nőkkel szembeni viselkedése elég forradalmi volt. Kitől tanulta el ezt a finom, becsületes viselkedést? Ki volt támpontja, példaképe? Biztos saját anyja, Mária. Mit látott benne? A zsinagógában többször hallhatta a Példabeszédek könyvéből ezt a részt: „Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész napra valóval. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja.” (Péld 31,15.20) Akkor magában azt gondolhatta: „Ez az én anyám! Ő így viselkedik.” Édesanyjában láthatta az erős, derék, odaadó asszonyt, aki minden szituációban, a könnyűben mint a nehézben kitartó volt. Mária, élete által felfedezhette, hogy a Mennyei Atya mennyire szereti az asszonyt, hogy nem tesz különbséget a férfi és a nő között, hanem minden ember nagyon értékes számára.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, milyen értéket adok az embereknek, akikkel a mai napon találkozom. Különleges tisztelettel leszek a nők iránt.