XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. március 16., szerda

Március 16.Lk 7,11-17         (Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve)
Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegy asszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve és megszólította: „Ne sírj!” Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal: „Nagy prófétánk támadt”, és: „Meglátogatta népét az Isten.” S a hír elterjedt egész Júdeában és a környéken is mindenfelé.

Különféle bibliai idézetekben láthatjuk Jézust, amint megfigyeli, mélységesen szemléli az emberek cselekedeteit, az élet körülményeit, pl. az özvegyasszony adományát (Mk 12,41-44), vagy a naimi ifjú gyászmenetét (Lk 7,11-17). Hányszor figyelte meg Jézus, hogy Mária megosztotta a szomszédasszonnyal kenyerét, aki kifogyott a kenyérből. Van egy régi mondás: „a gyermekek a szülők tükörképei”. Jézus sok gesztust eltanulhatott Máriától, ahogyan ő kapcsolatban élt a Mennyei Atyával, más gesztusokat magától a Mennyei Atyától tanult. Igaz, hogy keveset beszélnek az evangéliumban Máriáról, de mindig dicsérik Máriában a szemlélődés, a hallgatás, az Isten tervei elfogadásának képességét. Ő a boldog, aki Isten kegyelmével teljes. Ezeket és más dolgokat Jézus életében, cselekedeteiben, odaadásában láthatjuk, és abban a gyöngédségben és tapintatosságban, amivel minden emberrel bánt. Nem hiába bízta Máriát, mint édesanyát, tanítványára, Jánosra, és rajta keresztül mindannyinkra, az egész Egyházra, amikor a kereszten függött.
Feladat a mai napra:  Mária szemével tekintek a másikra, mindig nagy bizalommal.