XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 11., vasárnap

December 11.Iz 35,1-6a.10 Zsolt 145 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 (A Mindenható érkezésére várva  vegyük  észre az örömöt, mely betölti  a teremtett világot)
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.

Gaudete vasárnapját ünnepeljük ma, a közeledő karácsonyra tekintve, az Egyházzal együtt énekeljük: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.” ( Fil4,4). Örüljünk ez Istenünknek, aki a megváltás misztériuma előtt közénk jön, és vállalja emberi életünk minden vonatkozását, aki a keresztet nem az égből lenyúlva emeli ki, hanem végighordozza földi útján. Aki évtizedekig ugyanúgy növekszik, fejlődik, küzd, remél, imádkozik, szenved, sirat, örül, és hisz – úgy, mint te, vagy én. Aki nem „csak” megváltani, hanem szeretni is akar, szeretni tanítani.
Örüljünk, mert Isten nem egy elérhetetlen csoda számunkra, nem egy megközelíthetetlen ideál, hanem hozzánk hajoló, gyengéd, magához emelő, szerető, türelmes Atya. Merjük ezt elhinni, s feltárul előttünk, hogy a a puszta és Libanon, a sivatag, Kármel, Sáron – minden Róla énekel és szeretetét hirdeti.
Feladat a napra: Ma beiktatok még egy fél óra imádságot a napomba, és segítek egy betegnek, idős embernek eljutni szentmisére.