XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 2., péntek

December 2.



Mk 8,22-26                        (Egy vakot hoztak eléje és kérték, hogy érintse meg)
Betszaidába értek. Egy vakot hoztak eléje és kérték, hogy érintse meg. Megfogta a vak kezét, s kivezette a faluból. Itt nyállal megkente a szemét, rátette a kezét, s megkérdezte tőle: „Látsz valamit?” Az felnézett, s így szólt: „Embereket látok, olyan, mintha a fák járkálnának.” Ezután ismét a szemére tette a kezét, erre tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Erre hazaküldte, de előbb figyelmeztette: „A faluba ne menj be!”

Jézus elé hoztak egy vak embert. Különleges, hogy nem ott a helyszínen gyógyította meg, hanem először megfogta a vak kezét és kivezette a faluból. Miért tette ezt? Feltételezhetjük, hogy a falu, Jézus meglátása szerint, rossz hatással volt rá. A gesztus mélyebb üzenetet hordoz: Hagyd el régi életedet, környezetedet! Hagyd vissza mindazt, ami nem engedi, hogy élessen lássál. Ezért a végén arra is figyelmezteti, hogy „A faluba ne menj be!” A vakságot a bibliában átvitt értelemben sokszor a hitetlenségre használják. Feltűnő, hogy nem magától jött, hanem odavitték Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. Mások hitéből kifolyólag gyógyította meg. Nagyon érdekes, hogy a gyógyulás nem egy folyamatban történik, hanem két lépésben. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem tudta volna egyszerre meggyógyítani ezt az embert? Nem lett volna elég erős hozzá? Jézusról feltételezhetjük, hogy itt nem hiányosság hanem szándék állt mögötte. Ha akarta volna, meg tudta volna egyszerre is gyógyítani. Itt az ember lényére mutat rá: a fejlődés/gyógyulás mindig folyamat, ahol lépésről lépésre közeledik a cél felé. Milyen bátorító tudnunk, hogy Jézus vezeti ezt a folyamatot! Ha esetleg mi is úgy érzzük, hogy látunk ugyan már valamit, de még nem teljesen, akkor ne keseredjünk el, ne adjuk fel, hanem mondjuk el Jézusnak, és kérjük, hogy minket is elvezessen a teljes látásra. De mit jelent a teljes látás? Hogy Jézusban felismerje Isten jelenlétét. Jézusnak nem az volt a küldetése, hogy a nép csodadoktora legyen. Ő azt akarta, hogy az emberek visszaforduljanak Istenhez és az Ő akarata szerint éljenek. Az ember célja nem a világban való élet, az csak eszköz az Istennel való teljes közösség elnyerésére. Ez az igazi cél és mi is érzzük, hogy ez mélységes élet- és gondolkodásmód változást igényel. Ezért vezette ki őt a faluból. Az ember egészségé akkor áll helyre, amikor egyre jobban felismeri Isten igazságát és közösségben él vele. – Uram, kérlek add, hogy lássalak és eljuthassak hozzád!
Feladat a mai napra: Mit jelent számomra Isten akarata szerint élni? Hol kellene esetleg életmódot változtatnom? Lehetőséget keresek a szentgyónás elvégzésére.