XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 24., szombat

December 24.Lk 2,1-7                              (Azokban a napokban történt)
Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.

Ma este fogjuk ünnepelni, ami azokban a napokban történt. De annak módja nagyon attól függ, hogyan készültünk eddig fel és hogyan hangolódunk ma rá az ünnepre. Talán még ránk vár az utolsó bevásárlás, elintéznivaló, de ahelyett, hogy felgyorsítsuk tempónkat, maradjuk inkább csöndben és elmélkedjünk az annyira ismerős történetről: Mi is történt? József és Mária, hogyan élték meg ezeket az eseményeket? Ezen keresztül mit üzen nekem ma az Isten? Arról szól ugyanis a történet, hogy megtörténhetnek velünk olyan dolgok, amelyekkel is nem számítottunk. Talán ma nálunk is ez lesz. József és Mária biztos nem gondolták, hogy még az utolsó pillanatban, a szülés előtt, útra kellett volna indulniuk Betlehembe. Názáretben, otthonukban, már mindent szépen elkészítettek Jézus születésére. Akkor történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, és terveiket meg kellett változtatniuk. Az ismeretlenbe kellett indulniuk. Vajon ott Betlehemben lesz-e hely  számukra? Isten gondviselésében bízva indultak el a három napos útra. Igen, találtak szállást, de mást, mint amit elképzeltek, és amit mi is Isten Fiához illőnek tartottunk volna: Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. De a lényeg mégis megtörtént: az Isten Fia megszületett! Az lehet számunkra is a mai nap üzenete: Nem a körülményektől függ, hogy Jézus ma értünk megszületik-e vagy sem! Történhetnek velünk akár váratlan dolgok, de Jézus akkor is eljön! Ezért nem kell ahhoz ragaszkodnunk, hogy a mai napon minden úgy sikerüljön, amilyennek mi azt szeretnénk vagy gondoljuk. Legyünk inkább nyitottak aziránt, hogy képesek legyünk a tőlünk hatáskörünkön kívül történő változásokban Isten terveit és jelenlétét felfedezni, úgy mint a Szentcsalád.
Feladat a mai napra: Bensőleg ráhangolódom az ünnepre.