XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 14., szerda

December 14.Iz 45,6b-8.18.21b-25     (Életünk Isten jelenlétében zajlik, nem érhet minket olyan, amiről Ő ne tudna)
Hogy megtudják napkelettől napnyugatig: senki sincs rajtam kívül, én vagyok az Úr, és nincs más! Én alkotok világosságot, és teremtek sötétséget, én szerzek jólétet, és teremtek bajt; én, az Úr, cselekszem mindezeket. Harmatozzatok, egek, felülről, és a felhők hullassanak igazságot! Nyíljék meg a föld, teremjen szabadulást, és igazság sarjadjon vele! Én, az Úr, teremtettem azt.” Mert így szól az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta és megalkotta, ő, aki megalapozta, és nem pusztaságnak teremtette, hanem azért formálta, hogy lakjanak rajta: „Én vagyok az Úr, és nincs más. Hirdessétek és adjátok elő, tanácskozzatok is egymással! Ki adta tudtul ezt kezdettől fogva? Ki hirdette régóta? Nemde én, az Úr? Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincs kívülem. Forduljatok hozzám, és megszabadultok, a földnek határai mind, mert én vagyok az Isten, és nincs más! Önmagamra esküdtem, igazság jött ki számból, szó, amely nem tér vissza: előttem hajlik meg minden térd, énrám esküszik minden nyelv.” Azt mondják: „Csak az Úrban van igazság és erő!” Hozzá jönnek és megszégyenülnek mind, akik pereltek vele. Az Úrban lesz igazzá és dicsekszik Izrael minden ivadéka.

Isten a teremtés kezdetétől jelen van világunkban. Ma is folyamatosan közöttünk jár, tovább alkot, teremt, s ehhez bennünket hív meg partnernek, munkatársnak. Velünk együtt képzelte el, s álmodja tovább valóságunk terebélyes fáját, amely az égben gyökerezik, s melynek ágai, hajtásai is az ég felé növekednek, felfelé vágyakoznak. Milyen felszabadító szemlélni azt, hogy Isten felkínálja önmagát, „igazság jött ki számból, szó, amely nem tér vissza”, s valóban nem vonja vissza irgalmát, szeretetét akkor sem, mikor kezébe szegeket vernek. Ezt a mindent átható jelenlétet megerősíti az az ellenpontozás is, amit a Rómaiaknak írt levélben olvashatunk: „Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.”(Róm 8,38-39). Akik már a hit útját járjuk, és Jézus ajándék-létét megtapasztaltuk életünkben, számunkra is megerősítést és megújulást hordoz ez az időszak. Mint egy jó karmester, aki alázattal, de intenzíven jelen van, amikor a szólista egyedül énekel, s neki az idő alatt nincs más dolga, csak figyelni arra, hogy a következő pillanatban visszaintse a zenekart, ezt a diszkrét figyelmességet kell kiművelnünk magunkban, hogy hordozhassuk magunkat és másokat a Születés csodájáig.„Jó tehát így egyedül lenni magammal, aki az ölében tart és őrködik felettem s akiről tudom, kivétel nélkül azonos mindennel és mindenkivel a világon”(Kassák Lajos: A jó hétköznap).
Feladat a mai napra: Ma találok időt arra, hogy imádkozzam a 24. zsoltárral, majd keresem az alkalmat, hogy az imában megtapasztaltakat megosszam egy személlyel, olyan formában, hogy az megértse az üzenetét.