XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 20., kedd

December 20.Lk 1,30-38                         (Legyen nekem a te igéd szerint.)
Ó Dávid Kulcsa, és Izrael királyi pálcája! Amit te megnyitottál, azt senki be nem zárja, amit te bezártál, azt senki ki nem nyitja: jöjj, szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!
Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

Dávid kulcsát Jézus Krisztus jelképezi. Rá bízta Isten az üdvösség kulcsát. Az üdvösség történetében azonban Isten Máriának is adott egy kulcsszerepet. Erről hallunk a mai idézetben. Ismerünk embereket, akiknek kulcsszerepük van munkahelyükön, közösségükben. Aláírásuk nélkül nem történhetnek meg döntő folyamatok, események. Máriának egyedi, döntő szerepe volt Isten Fiának megtestesülésében. Igenje nélkül nem történhetett volna meg Jézus születése. Úgy akarta Isten, hogy egy ember igenjétől függjön az emberiség üdvössége. Mit történt volna, ha Mária nemet mondott volna? Ez nyitott kérdés marad. Mária azonban elfogadta Isten vele való terveit és a rábízott szerepét. Beleegyezett Isten szavába: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Ami igenje által létre jött, senki sem vonhatta vissza: Mária, „amit te megnyitottál, azt senki be nem zárja.” Köszönöm, hogy igent mondtál és Üdvözítőnket szülted a világra! Mária, kérlek segíts, hogy én is felfedezzem, milyen üdvözítő terveket szőtt Isten az életemmel, melyik a hivatásom és a szerep, amit csak én tudok betölteni. Add, hogy én is felismerjem azoknak az alkalmaknak a súlyát, ahol az igenemtől, a közreműködésemtől mások üdvössége függ.  
Feladat a mai napra: A belső indításokra figyelek. Hol hív Isten, hogy pl. több időt, odafigyelést, megértést adjak másoknak? Akkor igent mondok rá.