XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 21., szerda

December 21.Lk 1,39-45            (Mária még ezekben a napokban útnak indult)
Ó, szent Virradat! Te az örök világosság Fényessége és az igazságosság Napja vagy: jöjj el, és világosíts meg minket, kik sötétségben ülünk és a halál árnyékában.
Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

Az egyik Mária ima így kezdődik: „Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja, teáltalad e világra új világosság virrada”. Mária által Krisztus, a világ világosságra jött a világra, karácsonykor Betlehemben Jézust szülte a világra, aki az örök világosság Fényessége és az igazságosság Napja. Mária azonban már Jézus fogantatása óta megosztotta a méhében lévő világosságot, Jézust. A mai idézetben látjuk, amint Mária azonnal útra indult rokonához, Erzsébethez. Beleképzelhetjük magunkat Mária helyzetébe, hogyan érezte magát az angyal eltávozása után? Nem találunk benne semmilyen gőgöt, felfuvalkodottságot, hogy azt gondolta volna „ejha, én vagyok a nagy kiválasztott!”. Nem helyezte magát mások fölé, hanem az Úr szolgálójaként az emberek szolgálója is lett. Erzsébethez ment, hogy segítsen és szolgáljon neki, és hogy megossza vele a benne lévő fényt, Jézust. Nagylelkűen és alázatosan osztotta meg ezt az Istentől kapott legszebb ajándékot. Erzsébetnél pedig az tapasztalta, hogy ő is megajándékozott lett. Erzsébet szavai igazi ajándék jelentettek számára, amelyek nagy megértést fejeznek ki. „Áldott vagy az asszonyok között, … az örömtől megmozdult méhemben a gyermek.” Karácsony előtt gondolkozzunk el újra azon, hogyan tudunk másoknak ezzel a legdrágább ajándékkal, Jézussal, örömöt szerezni. Ne tartsuk meg magunknak az igazi világosságot, amely általunk is a világra akar jönni!
Feladat a mai napra: Imádkozom egy várandós anyáért és magzatáért. Ha lehetséges, segítséget nyújtok neki.