XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 17., szombat

December 17.Ter 49,2.8-10                      (mi Urunk Júda törzséből származott)
Gyűljetek össze, s halljátok, Jákob fiai, halljátok atyátokat, Izraelt! Júda: téged dicsőítenek majd testvéreid; ellenségeid nyakán lesz a kezed, és atyád fiai meghajolnak előtted. Júda fiatal oroszlán, zsákmányért indulsz, fiam, s megpihenve lefekszel, mint az oroszlán, mint a nőstény oroszlán -- ki merné felkelteni? El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezér botja az ő térdei közül, míg el nem jön az, akié az, akinek a népek engedelmeskednek.

Milyen izgalommal és szomorú várakozással hallgathatták a Jákob köré gyűlt fiak haldokló apjuk jövendölését. És milyen büszkeség tölthette el őket annak hallatán, hogy az ő törzsükből fog kikerülni az Eljövendő, akit a választott nép évezredek óta sóvárogva várt. „Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júda törzséből származott” (Zsid. 7,14). A Megváltóban Isten úgy jött el, hogy teljesen magára vette ősei történetét és sorsát, belépett a bűnös világba. Mindent magára vett, ami emberi, nem irtózott el nemzetség táblája, és az az esendő emberi világ láttán. Nem vonta ki magát az emberiség által összekuszált történelemből. Egy lett közülünk, és ezzel méltóságot adott az embernek, vállalta a felelősséget a bűnös világért, annyira, hogy megváltotta az emberiséget bűneitől. Szent Pál írja, hogy nem az angyalokat, hanem Ábrahám utódait karolta fel. „Ezért mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép bűneit” (Zsid 2,17). Ha bűnt követek el, az egész közösség sérül, mert valami olyat tettem és mulasztottam, ami nem egyezik Isten reám és másokra vonatkoztatott akaratával, örök tervével. Ne akarjak útjába állni a kegyelem áradásának, ami alakít, és rajtam keresztül formálja a világot, környezetem, közösségem és összességében a jövő nemzedékre is hatással van. A szeretet parancsának teljesítésével felelős közösségben vagyunk egymással, és így valósul meg az, hogy Isten új népe leszünk (vö. Mt 22,37-40). Közelebbi és jelenlegi helyzetünket tekintve igazán megérthetjük, megélhetjük az örömhírt, hiszen Jézussal egészen közeli rokonságba kerültünk, az Egyházba, mint Krisztus Titokzatos Testébe épülve. A Szentírásban pedig Jézus kifejezetten testvérének vall, ha Atya akaratát teljesítem (vö. Mt 12, 50).
Feladat a mai napra:  Az egyházközösség felé vagy az egyházközségért felajánlást teszek vagy végzek.