XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 19., hétfő

December 19.Lk 1,11-20                 (megnémulsz, mert nem hittél szavaimnak)
Ó, Jessze gyökeréből támadt Sarj! Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok előtted, és epedve várnak a nemzetek: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra!
Ám megjelent neki az Úr angyala az illatáldozat oltárának jobb oldalán. Amikor Zakariás meglátta, zavarba jött, és elfogta a félelem. Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz. Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak.” Zakariás megkérdezte az angyaltól: „Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már feleségem is előrehaladt a korban.”  „Én Gábor vagyok - felelte az angyal -, s az Úr színe előtt állok. Az a küldetésem, hogy ezt megmondjam neked, és adjam tudtodra ezt a jó hírt. Íme, most megnémulsz és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg ez be nem következik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek majd, ha eljön az ideje, be fognak teljesedni.”

A mai ó-antifóna mint a biblia idézet a jelről és a némaságról beszél. Az antifónában Krisztus szerepel jelként, ami előtt elnémul: „Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok előtted.” A király elnémultsága itt a jel elfogadását fejezi ki. Zakariás történtében azonban a némaság a jel, amit kapott Istentől kérdésére. „Miből fogom a dolgot megtudni?” Zakariás nem feltétel nélkül hitt az angyal szavainak, hanem kért tőle egy jelet, amely bizonyítsa számára Isten ígéretét, hogy felessége fiút fog szülni neki. Isten egy nagyon elgondolkozható jelet adott Zakariásnak. Most megnémulsz és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg ez be nem következik. Mivel nem némult el Isten szavára, Isten elhallgattatja és arra ad neki lehetőséget, hogy elgondolkozzon azon, ami vele történt: Hogyan kellett volna befogadnom Isten szavát? Mert nem hagytam hogy Isten Isten legyen, miért akartam saját elképzeléseimre korlátozni őt? Melyik volt a belső magatartásom, mely felszínre jött, amikor spontán módon válaszoltam? Zakariásnak tudatosítania kellett magában, hogy bizonyos hitetlenség volt benne. Hittel elfogadni Isten szavát, nem azt jelent, hogy azonnal bele kell egyeznünk Isten szavába, hanem lehetőséget ad arra, hogy kérdést tegyünk fel, mint Mária: „Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra?” Nem kételkedik Gábor angyal szavában, sem Isten hatalmában, hogy képes lesz-e végrehajtani ígéretét, csak jobban akarta megérteni, hogyan fog ez történni. A mai napon tanuljuk el Máriától, mit jelent igazán meghallgatni Isten szavát. 
Feladat a mai napra: „Imád meghallgatásra talált.” Nagy hálával megköszönöm Istennek meghallgatott imáimat és mély hittel kifejezem karácsonnyal kapcsolatos kérdéseimet.