XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 15., csütörtök

December 15.Iz 54,1-10               (Örök kegyelemmel megkönyörültem rajtad)
Ujjongj, te meddő, aki nem szültél, ujjongásban törj ki és kiálts, aki nem vajúdtál! Mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak -- mondja az Úr. -- Szélesítsd ki sátrad helyét, és hajlékaid kárpitjait feszítsd ki, ne kíméld! Hosszabbítsd meg köteleidet, és cövekjeidet erősítsd meg! Mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni, utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned! Mert ifjúkorod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert a te alkotód a férjed: Seregek Ura az ő neve; és Izrael Szentje a megváltód: az egész föld Istenének hívják őt. Mert, mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt -- mondja a te Istened. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Haragom túláradásában elrejtettem arcomat előled egy szempillantásra, de örök kegyelemmel megkönyörültem rajtad -- mondja a te megváltód, az Úr. Úgy vagyok, mint Noé napjaiban, akinek megesküdtem, hogy Noé vizei nem árasztják el többé a földet; így esküszöm, hogy nem haragszom rád, és nem korhollak téged. Mert a hegyek eltűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de kegyelmem nem tűnik el tőled, és békeszövetségem nem inog meg -- mondja a te könyörülő Urad.

Jézus eljövetele előtt Isten prófétái által szólt a választott néphez. Izajás a vigasztaló, irgalmas Urat mutatja be, aki magához vonja, megtérésre vezeti Izraelt. Abban az időben a gyermektelen és özvegy ember a társadalmi ranglista legalacsonyabb fokán állt. Az Úr ezeket a szerencsétlen sorsban lévőket szólítja fel örvendezésre, mert emberileg egészen lehetetlen felfoghatatlan dolgot ígér: sok gyereket, utódot, akik benépesítik Jeruzsálemet. Úgy mutatkozik meg Isten, mint aki szívén viseli hálátlan népe sorsát, és megígéri, hogy nem fog emlékezni szégyenére, kegyelmet, könyörületet örök és megbonthatatlan békeszövetséget kínál. A választott nép mellé odaképzelhetem magam, mindezeket nekem is mondhatja, nem haragszik, nem korhol, biztat, hogy ne féljek, mert nem szégyenülök meg. Ő a Seregek Ura, Izrael szentje, a megalkotóm, a megváltóm, a jegyesem, aki hív, biztat, bizalmába avat, esküszik, jövőt ad, egészen bensőséges viszonyba kerül velem. Isten engem is hív, és erre a gyöngéd megbocsájtó minden emberi mértéket meghaladó szeretetre választ vár. Emberi ésszel fel nem fogható ajándékkal tud meglepni. Készíthetem rá a lelkem, szélesíthetem „sátraim helyét”. Isten Jézust ajándékozza nekünk: „Megjelent Isten jósága és szeretete” (Tit 3, 4). Már Jézus által tudjuk Urunkat Istenünket viszontszeretni. Feladatunk, hogy egyre jobban megismerjük Istent, és ezáltal növekedjék bennünk a szeretet iránta és testvéreink iránt. Isten mindannyiunkat személyesen szeret, a kérdés az, hogy hogyan válaszolok erre a szeretetre. Szeretetem újítsam meg, hogy meglássam hol és hogyan tudom átadni neki még jobban az életem.
Feladat a mai napra: Elimádkozom a Zsolt.116. 12-t: „Mivel viszonozzam az Úrnak mindazt, amit velem cselekedett? Fölemelem a szabadulás kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.” Ha lehetséges, szentségimádást végzek.