XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. december 8., csütörtök

December 8.Zsolt 119,105-112           (Mária a világosság hordozója volt, jelen volt benne és átadta a világnak, nekünk. Nem tartotta meg magának.)
Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon. Esküt tettem és megtartom, s követem, amit elrendeltél. Mennyire megtört vagyok, Uram! Tarts életben, amint megígérte szavad. Fogadd tetszéssel ajkam áldozatát, és taníts meg parancsaidra. Életem mindenkor teli van veszéllyel, de törvényeidről meg nem feledkezem. A bűnösök csapdát állítottak nekem, de törvényedtől akkor sem tértem el. Végzésed az örökségem és szívemnek örökre gyönyörűsége. Késztetem a szívem, hogy törvényedből éljen, hűségben mindörökre.

A mai imádságot és napot a Szűzanyával, Máriával tölthetjük el. Számunkra egy nagyon kedves és jó útitárs az adventi időben. Mária igazi adventi asszony, aki egész népével várta a megígért Messiást. Isten szavát hordozta a szívében. A fönti zsoltár szávai biztos Mária ajkáról is elhangzottak, életté váltak benne. Mária nyitottsága Isten szava iránt lehetővé tette, hogy elfogadja Isten üzenetét Gábor angyal által. Elsőként élte át Isten ígéretének beteljesedését: „Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” (Iz 7,14) Azt értette: „A Messiás most jön a világra, bennem és rajtam keresztül akar a világra jönni.” „Teáltalad e világra új világossága virrada,” mondja egy régi imádság Máriáról. Mária a világosság hordozója volt, jelen volt benne és átadta a világnak, nekünk. Nem tartotta meg magának. Máriát ezért hajnalcsillagnak is szoktuk nevezni: a hajnalcsillag a reggeli égboltozaton látható utolsó csillag, utána felkel a nap. Mária adta nekünk az igazi napot, amely nem ismer lementet: Jézust.
Beszélgessünk ma vele és kérdezzünk tőle: „Mária, hogyan élted ezt? Mit jelentett számodra Isten igéje?” Talán azt fogja válaszolni: „Nem voltam annyira más mint te. Egy egyszerű zsidó lány voltam. Nagyon szerettem Istent, szavát, ígértét. Követtem, amit elrendelt. Végzése az örökségem és szívemnek örökre gyönyörűsége. ...” Mária megőrizte szívében mindazokat a szavakat, amelyeket Isten az embereken keresztül (Józsefen, a pásztorokon és Simeonon keresztül) intézett hozzá. Taníts minket is, Mária!
Feladat a mai napra: Valakivel megosztom egy számomra fontos isteni igét.