XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. december 13., kedd

December 13.Szof 3,1-2.9    (Isten meghív a vele való szövetségre, melyben megtisztít és felemel )
Jaj a lázongó, szennyes és erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadott el figyelmeztetést, nem bízott az Úrban, nem közeledett Istenéhez. Akkor majd ismét tisztává teszem a népek ajkát, hogy valamennyien az Úr nevét hívják segítségül, és vállvetve neki szolgáljanak. Etiópia folyóin túlról jönnek esedezni hozzám, szétszórtjaimnak fiai áldozatot hoznak nekem. Azon a napon majd nem szégyenkezel mindazon cselekedeted miatt, mellyel vétkeztél ellenem; mert akkor majd eltávolítom közüled nagyhangú kevélyeidet, és nem kérkedsz majd többé szent hegyemen. Szegény és alázatos népet hagyok meg benned, mely majd az Úr nevében bizakodik. Izrael maradékai nem cselekszenek majd gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, és szájukban nem lesz csalárd nyelv, hanem nyugton legelnek és leheverednek, és nem lesz, aki felrettentse őket.

A próféta szavaiban mintha „logikai űrt” vélnénk felfedezni. Jeruzsálem engedetlenségéről, hitetlenségéről ír, majd átlép egy jövőképbe, ahol az Úrban béke és irgalom várja őt. Az átmenetekhez az „akkor majd”, „azon a napon” kifejezéseket használja. Felmerül a kérdés: és közben mi történik? Mi zajlik le a bűn és a kiengesztelődés közötti időben? Mivel hidaljuk át a szeretet érkeztéig levő napjainkat?
„A karácsony a szeretetnek, az advent a várakozásnak a megszentelése...”(Pilinszky J.) Vajon mi mivel szentelhetjük meg ezt az időt? Mivel töltsük a várakozás idejét? Máté evangéliuma Jézus válaszát tárja elénk a várakozásban töltött magatartásról:„Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja! Bizony mondom nektek, egész vagyona fölé rendeli”(Mt 24,45-47). Ez a várakozás, amelyre Urunk buzdít, készenléti és tevékeny, folyamatos szolgálat. Ő maga is életének első harminc évét csendes várakozásban töltötte, amelyet megtöltött imával, munkával, segített a családjának, és társadalmi életet is élt. Pedig tehette volna másként is! De Jézus a tápláló szolga alakját mutatja példaként, s nekünk is ez a feladatunk: lelki eledelt nyújtani akkor is, amikor magunk is a várakozás állapotában vagyunk! Ha embertársaink szükségleteire figyelünk, türelemmel meghallgatjuk, szeretettel segítjük, magunk is eljutunk abba az örömbe, amelyben szívünk tág, és ünnepként élhetjük meg családunkat, barátainkat, a Gyermek Istennel való találkozásunkat. „...Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentőségében semmivel sem kisebb annál, amire vár”(Pilinszky J.).
Feladat a mai napra: Ma testben és lélekben is tudatosan készülődök. Megtervezem, hogy karácsonyi szentgyónásomat mikor, hol végzem el, és felkészülök rá. Egy rászoruló iránt gyakorlom az irgalmasság testi cselekedeteit (enni adok egy hajléktalannak, használt ruhát felajánlok, anyagilag támogatok, stb.), majd imádkozom érte.