XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. február 14., szerda

Február 14.Jn 17,20-23.26                        (könyörgök, azokért, akik az ő szavuk által hinni fognak)
De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.«
Jézus imádságában feltárja előttünk szívét. Nagy vágya az egység, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ez pedig egyedül a vele való és az Atyával való közösségben valósulhat meg. Azért az is kívánja és kéri ezért az Atyát, hogy mi is ott legyünk, ahol ő: „Atyám, azt akarom, hogy ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet. A velünk való közösség után sóvárog, illetve az után, hogy elfogadjuk az ő szavát. Látjuk, hogy Jézus nem csupán vágyódik arra, ami számunkra a legjobb, hanem ezért a vágyáért, annak teljesüléséért imádkozik is az Atyához. Hiszen csak az Atyával együtt tesz mindet. Arra kötelezi magát, hogy továbbra is megismerteti velünk az Atya nevét, de tudja, hogy amikor majd elmegy az Atyához, a hit az apostolokon és mások igehirdetésén keresztül terjed tovább. Éppen ezért értük is imádkozik: De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy ... ők is egy legyenek mibennünk”. Azt is kéri itt Jézus, hogy mások a mi szavunk által higgyenek benne. Nekünk is van szerepünk a hit továbbadásában. Kérjük Jézust, hogy mutassa meg nekünk, hogyan tudjuk embertársainkat a vele való közösségre elvezetni.
Feladat a mai napra: Azokért imádkozom, akiket Jézus bízott rám, családtagjaimért, barátaimért, stb., hogy általam a hitben megerősödjenek.