XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. február 5., hétfő

Február 5.Mt 8,5-10.13                      (Csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám)
Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: „Uram - szólította meg -, szolgám bénultan fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” „Megyek és meggyógyítom” - felelte neki. A százados ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! - elmegy, a másiknak: Gyere ide! - odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! - megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. […] A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult.

Az elmúlt hetekben azon elmélkedtünk, amint Isten, igéjén keresztül teremtett és éltet minket, tanít, célt és értelmet ad nekünk és szeret minket. Ezen a héten folytatni szeretnénk  egy újabb aspektussal: Igéjén keresztül meggyógyít és igazzá tesz minket. Amint már tudjuk, Isten igéje cselekvő szó. Hány ember volt Jézus idejében is, aki mindenféle betegségben szenvedett. Az evangéliumok több helyen is beszámolnak arról, hogy Jézus „bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget” (Mt 9,35). Gyógyítása legtöbbször együtt járt az igehirdetéssel. Az emberek sokasága a Jézussal való találkozásban megtapasztalhatta, hogy Jézus egyetlen szava elég ahhoz, hogy egész életük megújuljon. Egy feltétele van ennek: a hit. Így történt a kafarnaumi századossal, akinek szolgája lebénultan feküdt otthon. Jézus készen állt arra, hogy azonnal elmenjen vele és meggyógyítsa a szolgát, de a százados tiltakozott és azt mondta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!” Jézus nagyon elcsodálkozott a századosnak a hitén, hiszen római volt, még nem is zsidó származású vagy prozelita. Mégis jobban hitt és bízott Jézusban mint sokan a zsidók közül. Ezért azt mondta a századosnak: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult. Isten igéjének hatalma van. Hatalma van újjáalkotni az embert, ha ez az üdvösségére szolgál. A kérdés az, hogy hiszek-e Jézusban annyira, hogy csodát tehessen az én életemben is?
Feladat a mai napra: Gyakorlom és kérem az imádságban a Szentlélektől, hogy erősítse meg a hitemet, hogy ezen a héten Jézus bennem is csodát tehessen.