XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. február 16., péntek

Február 16.Agg 1,3-9                                        (mindenki a maga házába siet)
Erre ezt mondta az Úr Aggeus próféta által: »Annak bezzeg itt van már az ideje, hogy ti mennyezetes házakban lakjatok, holott ez a ház még romokban hever? Nos tehát így szól a Seregek Ura: Fontoljátok csak meg sorsotokat! Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be; ettetek, de jól nem laktatok; ittatok, de meg nem részegültetek; öltözködtetek, de föl nem melegedtetek; és aki összegyűjtötte bérét, lyukas erszénybe rakta. Így szól a Seregek Ura: Fontoljátok meg sorsotokat! Menjetek fel a hegyre, hozzatok fát és építsétek fel a templomot, hogy kedvemet és dicsőségemet találjam benne -- mondja az Úr. -- Sokra számítottatok, de íme, kevés lett; hazavittétek a termést, de én elfújtam. Miért? -- mondja a Seregek Ura. -- Azért, mert az én házam romokban hever, közületek pedig mindenki a maga házába siet.

A próféta Aggeus egy konkrét történelmi helyzetben szól. Izrael népe a babilóniai fogságból visszatért Jeruzsálembe. Ott újra fel kell építenie mindent és új megélhetést kell teremteniük maguknak. A helyzetük nehéz és azért érthető, hogy mindenki csak magáról gondoskodik, a maga dolgával törődik. Érthető? Talán a modern ember számszögéből ezt mondanánk. Isten látása viszont egészen más. Tudja, hogy az embernek nem attól lesz jobb sora, ha csak saját magával foglalkozik, és nem veszi figyelembe a közösség ügyeit is. Isten Aggeus prófétán keresztül arra szólítja fel a Jeruzsálemben élő Izraelitákat, hogy törődjenek a romokban hevert templommal is, és együtt építsék fel azt: „hozzatok fát és építsétek fel a templomot”. És akkor többi tevékenységük is gyümölcsöző lesz. Mit mondhat ez az idézet saját élethelyzetünkre vonatkozóan? Mire hív meg? Hogyan bánunk a közösségi ügyekkel, legyen az családi, egyházközösségi vagy társadalmi szintű? Egy társadalomnak nem lesz jövője, ha mindenki csak a maga hasznát nézi. És milyen családi együttlét az, ahol esténként mindenki csak a saját számítógépe vagy a tévé előtt ül? Helyettük inkább a közös programokat, együttléteket kellene terveznünk: pl. a közös sétát játékot. Segíts, Jézus, hogy megértsük, hogy nem az tesz jót nekünk, ha a saját, önző érdekeinket helyezzük előtérbe, hanem inkább a közösség érdekét nézzük.
Feladat a mai napra: Családomban olyasmit teszek, amit a közösség építését szolgálja.