XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. február 7., szerda

Február 7.Mk 2,1-12                          („Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.”)
Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban:  „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? - kérdezte. - Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek - vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához:  „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

A mai evangéliumi idézetben egy érdekes jelenetnek lehetünk tanúi. És talán az a kérdés merülhet fel bennünk, hogyan függ össze a gyógyulás a bűnbocsánattal? Miért gyógyulhatott meg a béna azáltal, hogy bűnei bocsánatot nyertek? A test és a lélek szoros összefüggésben áll egymással, hatással vannak egymásra. Jézus belelátott a béna ember lelkébe és tudta, hogy a bűn következményeként bénult le. Sokszor úgy gondolkodunk, hogy amit teszünk, élünk a magánügyünk. Pedig ez nem így van. Ha csak a főbűnöket nézzük, megláthatjuk, hogy mennyire komplikálttá teszik körülöttünk az életet. Pl. torkosság nem csak a saját káromra megy, mert esetleg meghízok, hanem mások kárára is, mert egy fajta rablás, megeszem, ami közös, aminek a másik is örült volna, általában titokban történik, és a másik csalódása ezért még nagyobb. A kevélység arra visszi az embert, hogy megvédje magát, hogy hangosabb, erősebb legyen, leküzdje, megalázza a másikat, mert nem akarja elfogadni, hogy a másiknak is igaza lehet. A fösvénység a szűkkeblűség kifejezése, aki nem tud osztozni másokkal, mindent csak magának akar megtartani, pedig semmi baja nem lenne abban, ha egy kicsit átadna másoknak is anyagi javaiból. Milyen szomorúságot okoz ez abban, aki valóban szükséget szenved. A bujaság az érzéki kielégülésre tereli az embert, nem látja meg a másikban igazi értékét, hanem csak eszköznek tekinti és használja, hogy saját vágyait beteljesítse. A harag, amit másokon kiengedünk, összetöri a másikat, mert mint egy vulkán rázúdítjuk teljes belső keserűségünket, s a másik mintegy megfojtva érzi magát. De ha nem engedjük ki és nem is tudjuk másképpen feloldani, akkor saját magunk ellen irányul, önüpusztító hatalommá válhat bennünk. Aki irigy, egy hazug világban él, ahol állandóan összehasonlítja magát másokkal, nem ismeri fel saját értékeit, hanem csak azt látja, hogy mindenki más jobb nála. Az egyik leggyakoribb betegség, mely az irigységből származik, a depresszió. A restség és a hazugság tönkre teszik a közösséget. Az ember megbízhatatlanná válik, nem lehet rá számítani. Jézusnak nagyon fontos volt a bűnök bocsánata. Hiszen nagyon jól tudja, hogy micsoda komplikálttá válnak az emberi kapcsolatok pont a bűn által. És ha nincsen bűnbocsánat, akkor nincs, ami feloldhatná ezt a szörnyű helyzetet. A béna számára ezért hozott igazi gyógyulást bűnei bocsánata.
Feladat a mai napra: Átgondolom bűneimet és hatásukat a környezetemre. Lehetőleg minél hamarabb életek a bűnbánat és bűnbocsánat szentségének lehetőségével.