XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 25., péntek

Augusztus 25.Lk 11,33-36                       (Vigyázz hát!)
Senki sem gyújt világot, hogy eltakarja vagy a véka alá rejtse. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. A tested világa a szemed. Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész tested sötét. Vigyázz hát, nehogy sötétség legyen benned a világosság. Ha tested csupa világosság és nincs benne semmi sötétség, olyan világos lesz egészében, mintha a villám fénye világította volna meg.”

A mai napon Jézus a világosságról és a sötétségről beszél. Lukács evangélista az ezt megelőző vitákra való tekintettel állította össze a különböző Jézusi szóképeket. Talán ezért találjuk itt ezeket a világosságról szóló mondatokat, melyek első olvasásra talán nem is olyan könnyen érthetőek, mint akár más evangélistáknál (vö. Mt 5,15; 6,22-23; Mk 4,21). Jézus rámutat a világosság funkciójára, szerepére: hogy látható legyen ! Elsősorban Jézus maga a világosság, akit az Atya a világba küldött. „Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött,”, írja János evangélista róla (Jn 1,9). És ez a világosság nem akar elrejtőzni, hanem, hogy mindenki lássa, lássa jeleit, jótetteit. Máté evangélista azonban Jézus szavait (Senki sem gyújt világot,..) azonnal a tanítványokra, Jézus követőire vonatkoztatja,: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat” (Mt 5,16). Lukács pedig a második szóképhez, illetve hasonlathoz kapcsolja a hallgatókhoz intézett felszólítást: Vigyázz hát! Ha azt szeretnénk, hogy életünk világos legyen, ahhoz szükséges, hogy szemünk ép legyen, vagyis, hogy elfogadjuk a világosságot, amely maga Jézus. A sötétség itt azt jelenti, ha jeleket kérnénk, vagy a gonosz hatalmának adnánk helyet bensőnkben. Hogyan, miként engedjük meg, hogy Jézus világossága bevilágítson minket? Kérjük, hogy világossága olyan legyen, mint a villám fénye.
Feladat a mai napra: Kérem Jézustól, hogy adja meg nekem a fényt és mondja meg, milyen jótettel mutassam meg a szeretet világosságát.