XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 2., szerda

Augusztus 2.Lk 9, 28-36                        (Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott)
E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit. Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: "Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Nem tudta, hogy mit beszél. Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!" Amikor a szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak, és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak.
A mai napon Lukács ismét elvezet minket Jézus imádságába. Most Jézus egy hegyre megy föl imádkozni, ahova csak kiválasztott tanítványokat vitt magával, Pétert, Jakabot és Jánost. Bepillantást nyerünk Jézus imádságába. Úgy imádkozott, hogy külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Mózes és Illés a teljes szentírást jelképezik, a törvényt és a prófétákat. Megtudjuk, hogy megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. A szentírás Jézusról beszél, életéről, haláláról, megváltó művéről. Imádságunkban Őt szemléljük és Benne azt az életet, amire mi is hívva vagyunk. A tanítványok nem tudták mit mondjanak, Péter kifejezi belső érzését: Mester, jó nekünk itt lenni! Bár nem tudta, mit beszél, amikor felajánlotta, hogy három sátrat akar készíteni, de tudjuk, hogy legmélyebb élményét fejezi ezzel ki: Jó, Isten és a szentek jelenlétében lenni, teljesen elbűvölő. Hiszen Isten országába kaptak bepillantást, és talán picikét jobban értették, hogy Jézus miért is jött, hogy mit is jelent az, amikor azt mondja, hogy azért jött, hogy elhozza közénk Isten országát. Fontos, hogy a mi imádságunkban is mélyebben találkozhassunk Isten országával. Ezt viszont saját erőnkből nem tudnánk elérni. Az ilyen imádság Isten ajándéka. Csak azokat tudja magával vinni, akik készek arra, hogy vele menjenek. Engedjük Jézust, hogy minket is magával vigyen és mélyebb bepillantást adjon nekünk Isten országának és az örök élet titkába.
Feladat a mai napra: Imádságomban a figyelmességet és a készenlétet gyakorlom.