XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 9., szerda

Augusztus 9.Lk 10,1-9                            (Az Úr kiválasztott más hetvenkettőt)
Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!

Az apostolok mellett, Jézus kiválasztott más hetvenkettőt és elküldte őket kettesével. Nemcsak az apostolokat bízza meg ezzel a küldetéssel, hanem szüksége van több munkatársra is. A küldöttek száma, hetvenkettő, az akkor ismert világ népeinek számára utalt és ezért ez a mondat nem csupán az akkori hanem minden korban érvényes. Isten országának az örömhíre és az evangélium örömhíre jusson el minden néphez. Ehhez a feladathoz 72 személy nem elég. Minden időben és az egész világon az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ezért kéri Jézus küldöttjeitől, hogy kérjék hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Isten országának a munkása azonban nem önszántából cselekszik, hanem az Atya illetve Jézus követéként munkálkodik. Jó lenne, ha a mai imádságban megújulhatna a keresztségünkben kapott küldetés, és Jézus újra beszélhetne nekünk arról, hogy velünk is számít. Nemcsak imádságunkkal az aratára szükséges munkásokért, hanem, hogy mindennapi életünkben kihasználjuk az apró lehetőségeket, hogy utat készítsünk neki és örömhíre eljuthasson az emberek szívéhez.
Feladat a mai napra: Imádkozom, hogy Magyarországon egyre többen legyenek, akik missziós munkára vállalkoznak.