XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 22., kedd

Augusztus 22.Lk 11,21-26                       (Aki nem gyűjt velem, az szétszór)
Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona. De ha egy erősebb megtámadja és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és a zsákmányt szétosztja. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, s nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: Visszatérek elhagyott házamba. - Amikor megérkezik, kisöpörve, feldíszítve találja. Tüstént elsiet és hív még hét más, nálánál gonoszabb lelket. Behatolnak, és ott élnek. Ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előbb volt.”

Jézus egy képpel hangsúlyozza még egyszer, hogy Isten illetve Krisztus az, aki lefegyverezi a sátánt. Isten az erősebb, a hatalmasabb, aki „elveszi a sátán fegyverét, amiben bízott”. Jézus a szeretet fegyverével, az Atyába vetett teljes bizalommal, kereszthalála és feltámadása által győzte le a sátán hatalmát. Halála előtt még azt mondta tanítványainak: „Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma. De a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott”. (Jn 14,30-31) Rajtunk pedig annyi a gonosz hatalma, amennyit megengedünk neki. Egy döntésről van itt tehát szó. Arra kell figyelünk, hogy ne olyasvalami mellett döntsünk, ami nem áll összhangban Jézus tanításával. Mert különben Jézussal szembefordulunk. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór. A sátán azonban soha nem lehet Jézussal, mindig ellene van és szétszór. A másik pedig, amire Jézus figyelmeztet minket, hogy nem szabad biztonságban éreznünk magunkat akkor sem, ha már egyszer a gonosz ellen döntöttünk és kidobtuk házunkból. Hiszen vissza is térhet! Nem az a lényeg, hogy tiszta legyen a ház, hanem, hogy gazdája legyen, hogy Jézus legyen életünknek a gazdája. 
Feladat a mai napra:  A nap folyamán többször köszöntöm Jézust, mint házam, életem gazdáját.