XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 3., csütörtök

Augusztus 3.Lk 9, 37-43                        (Mester, könyörgök, tekints fiamra!)
Másnap történt, hogy amint lejöttek a hegyről, nagy tömeg közeledett. Akkor egy férfi kiáltott hozzá a tömegből: "Mester, könyörgök, tekints fiamra, egyetlen gyermekemre! Mert időnként gonosz lélek keríti hatalmába, felordít, az meg gyötri, marcangolja, úgyhogy habzik a szája, s csak nehezen hagyja el, azután, hogy agyonkínozta. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták." Jézus így válaszolt: "Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig maradjak még körötökben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozd hát ide a fiadat!" Ahogy feléje tartott, a gonosz lélek ide-oda rángatta, és a földhöz vagdosta a fiút, de Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a fiút és visszaadta apjának.

Miután Jézus és a tanítványok leértek a hegyről ismét az emberiség durva valóságával találkoznak. Vissza kellett hagyniuk azt a tökéletes világot, amit a hegyen tapasztaltak, mert az csak úgy jöhet el, ha Jézus megváltja a világot a gonosz hatalmától azáltal, hogy odaadja életét a szenvedő emberiségért. Amikor az elkeseredett édesapa arra kérlelte Jézust, hogy fiát szabadítsa meg az ördög hatalmától, Jézus nagyon nyersen, szinte gorombán válaszolt neki: Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig maradjak még körötökben? Meddig tűrjelek benneteket? Ez a válasz megdöbbentő lehet számunkra, de csak úgy érthető, ha az előzményeket a hegyen figyelembe vesszük. Jézust is nagyon mélyen megérintette a fönti találkozás. Milyen kemény lehetett neki, újra szembesülni az emberek hitetlenségével, sőt, saját tanítványainak hitetlenségével, akik nem voltak képesek leküzdeni az ördögöt. Márknál megkérdezik a tanítványok, hogy ők miért nem tudták kiűzni őket, s Jézus azt felelte nekik, hogy ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására (Mk 9, 29). Erről szólt Jézus korábbi tanítása: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen... (Lk 9, 23). Csak a hit által vagyunk képesek leküzdeni a gonosz hatalmát, ha önmegtartóztatás, imádság és böjt által teret adunk az Istennek és hiszünk abban, hogy elég erős ahhoz, hogy szabadulást és életet adjon nekünk.
Feladat a mai napra:  A mai napon újra meg újra kérem a hit ajándékát.