XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 11., péntek

Augusztus 11.Lk 10,17-20     (Örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben)
A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram - mondták -, nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Így válaszolt nekik: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. De mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”

A tanítványok elmentek a misszióba és óriási élménnyel tértek vissza Jézushoz, mert - amint mondták - nemcsak az történt, hogy az emberek befogadták őket, és sokan meggyógyultak, hanem még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekik. Nagy sikerük volt! Jézus is velük örült, mert látta, hogy hitük által megtörik a gonosz hatalma. „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből”. De rámutat az öröm lényegére is: „ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” Mit jelenthet ez számunkra? Amikor komolyan vettünk Jézus küldetését, missziós munkánknak pozitív eredménye volt, kicsiben és nagyban egyaránt. Talán láthattuk, ahogyan egy-egy ember élete megváltozott. Ennek az eredménynek nemcsak mi magunk örültünk, hanem Jézus is velünk örült. Az tetszik Jézusnak, ha fejlődünk missziós tevékenykedésünkben és ha missziós munkánk gyümölcsöző. De számára létezik még ennél is fontosabb szempont: azért örül, ha egyre több ember kötődik Istenhez, és egyre szorosabb kapcsolatban élünk vele. Ez az üdvösség, és benne az a lényeg: hogy a nevünk fel van jegyezve az élet könyvében. Azt kéri tőlünk, hogy azon fáradozzunk, hogy minél több ember neve fel legyen jegyezve az élet könyvében, azaz, minél több ember odaforduljon és visszataláljon a Mennyei Atyához.
Feladat a mai napra: Ebben az örömben élek a mai napon, hogy nevem föl van írva a mennyben.