XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 20., vasárnap

Augusztus 20.Péld 4,10-15.18-27; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Imádságomat elkezdem a Szentlélek segítségül hívásával. Felszítom magamban a Jézusba vetett hitet és kérem, hogy szóljon hozzám és érintsen meg engem igéje által. Aztán elolvasom a napi idézetet.
Jézus rámutat a tettek fontossága. Az eddig elhangzott a hegyi beszédben tettekre kell váltani. Jézus meghív arra, hogy építsük életünket szilárd alapra. Azt mondja: „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” Életünket érdekeli Jézust, hogy ne törjön össze az élet kihívásai alatt, hanem, hogy kitartson. Ahhoz kell, hogy napról napra igyekezzünk élni Isten szavai szerint. Róger testvér, a Taizé közösség alapítója, mondta, „Éld meg, amit értettél az Evangéliumból, bár kevés, de éld meg!” Tudnunk kell, hogy ez marad mindennapi feladatunk. Sohasem mondhatjuk, már élek az minden egyik Jézus szavai szerint. Úton vagyunk, de fontos, hogy ma kezdjük a mai Isten szava tettekre váltani. Mert ha jönnek majd a nehézségek, az élet viharai, csak a már megélt szavak fognak hordozni minket.
Gondolkodjunk el most azon, hogy mit akar nekem ezzel mondani? Mire akar esetleg rátapintani saját életemben?... Halljuk meg Jézus bátorító üzenetét: Éld meg szavamat. Építsd fel életed nem összetörlő alapra.
Mi következik számomra ebből? Milyen következő lépésre indít engem? Ha Jézus igazán megérintette lelkemet, nem tudom elrejteni örömömet. Hálatelt szívvel és gyermeki bizalommal váltsuk tettekre és osszuk meg örömünket másokkal.
Feladat a mai napra: Szent István király közbenjárására kérjük, hogy Isten szavát egyre jobban tettekre váltsuk életünkben.