XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 15., kedd

Augusztus 15.Lk 10,29-37                       („Kit tekintsek felebarátomnak?”)
De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. - Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” - felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Az írástudó kérdést tesz fel Jézusnak, mert igazolni akarta magát: „Kit tekintsek felebarátomnak?” És Jézus megválaszolja neki a kérdést egy történettel. A történet az irgalmas szamaritánusról szól, aki észre vette a sebesre vert, félholt embert és segített neki, addig, amíg tudta, hogy el van látva. Aztán azt mondta az írástudónak: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.” Nehéz kérdés volt már akkor is, hogy kit tekintsünk felebarátunknak és  ma sem könnyű eldönteni, hiszen első hallásra sokszor a hajléktalanok jutnak eszünkbe, az utcán élő koldusok. Pedig körülöttünk sok ember él, aki rászorul, és nem mindig van a szemünk előtt. Kit tekinthetek ma felebarátomnak? Jézus példát ad a szamaritánus által: a legfontosabb a figyelmesség, kinyitni szemünket és észre venni a másik helyzetét. És megkülönböztetni, hogy tényleg szüksége van-e segítségemre, vagy nem. Ha ma körülnézek Magyarországon, akkor sok ember van, aki igazán rászorul segítségünkre, pl. az árvíz károsultak, akik valóban elveszítettek mindent. Hogyan lehetnék számukra felebarát? Jézus megígéri, hogy aki hasonlóképpen cselekszik, elnyeri az örök életet.
Feladat a mai napra: Átgondolom, ki lehet ma a felebarátom, és segítek rajta.