XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. augusztus 5., szombat

Augusztus 5.Lk 9, 46-50                        (Aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy)
Fölmerült köztük a kérdés, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: "Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy." János vette át a szót: "Mester – mondta-, láttunk egy embert, aki ördögöt űzött a nevedben, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk." Jézus így válaszolt: "Ne tiltsátok meg! Mert aki nincs ellenetek, az veletek van."

Jézus arra akarja tanítani tanítványait, hogy úgy gondolkodjanak, ahogyan Isten gondolkodik: nem a nagyság, a társadalmi státusz a fontos, hanem Isten országának, a szeretet és a béke országának alázatos és állhatatos szolgálata. Amikor fölmerült köztük a kérdés, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: "Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy." Isten maga, aki a legnagyobb, úgy döntött, hogy kiüresíti önmagát és szolgai alakot ölt, emberré lesz, megalázza önmagát és engedelmes lesz mindhalálig (vö. Fil 2,7-8), hogy megváltsa ezt a világot. Ki az igazán nagy? Aki olyan kicsi tud lenni, mint egy gyermek. Jézus a gyermek példáját hozza elő, aki az ő társadalmában a legkiszolgáltatottabb és értéktelenebb volt. Vajon a mi társadalmunkban ki a legalacsonyabb rendű, akivel Jézus szemléltethetné tanítását? Alázatosnak lenni azt is jelenti, hogy elfogadni másokat és ugyanazt a célt szolgálni, mégpedig Isten országát. Ezért mondja Jézus, hogy ne tiltsák meg másnak, hogy az ő nevében ördögöt űzzön, mert a közös cél a fontos, nem pedig, hogy ki a jobb, a nagyobb, vagy az igazibb, hiszen az összehasonlítás és a versengés már megint a sátán műve, aki ezzel leállítja bennünk a szeretetteljes odaadást és szolgálatot. Mit jelent számunkra alázatosnak lenni? Hol hív engem Jézus együttműködésre, hogy másokkal együtt dolgozzak az Isten országáért?
Feladat a mai napra: Ma együttműködésre törekszem azokkal, akiket Isten mellém adott.