XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. május 21., csütörtök

Május 21.1Kor 3,16-17; 6,17.19                       (Az Egyház Isten temploma)
Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek? Aki lerontja az Isten templomát, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, s ti vagytok az.Aki az Úrral egyesül, egy lélek lesz vele. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!Jézus úgy beszélt a Lélekről, mint a szélről, amely ott fúj, ahol akar (vö. Jn 3,8) Úgy tűnik, hogy a Szentlélek, mindenhol van és sehol. De a Szentlélek különös módon mégis jelen van konkrét helyeken. Ezeket a helyeket pedig nem mi találjuk ki; ott van, mert Isten úgy akarta és akarja. Pünkösd óta a Szentléleknek kedvenc lakóhelyei vannak: a Krisztushoz tartozók, Krisztus tagjai. Minden keresztény a benne lakó Szentlélek által Isten templomává válik, és a keresztények közössége, az Egyház is Isten temploma. „A Szentlélek az Egyházat az élő Isten templomává teszi (2Kor 6,16). Amit szellemünk, akarom mondani, lelkünk jelent tagjainknak, a Szentlélek azt jelenti Krisztus tagjainak, Krisztus Testének, akarom mondani, az Egyháznak. Krisztus Lelkének, mint rejtett princípiumnak kell tulajdonítani, hogy a Test minden része összekapcsolódik, mind egymással, mint a legfőbb Fejünkkel, mivel ő teljesen a Főben és teljesen a Testben lakik s így teljesen minden egyes tagjában.” (vö. KEK 797 ). Szent Ireneus azt írja: „Ahol az Egyház, ott van Isten Lelke is; és ahol Isten Lelke, ott van az Egyház és minden kegyelem.” Köszönjük, Szentlélek, hogy annyira közel vagy, hogy bennünk laksz. Szentelj meg minket, a te kedvenc templomodat, hogy életünk is szent legyen.  Feladat a mai napra:  Miben veszem észre, hogy a Szentlélek bennem lakik? (Akkor is ott van, ha nem érzem!)