XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. május 9., szombat

Május 9.ApCsel 16,1-10                 (Pál magával viszi Timóteust utitársul)
Eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, aki egy hívő zsidó feleségnek és egy görög apának volt a fia. A lisztrai és ikóniumi testvérek jó véleménnyel voltak róla. Pál magával akarta vinni útitársul, ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, hisz mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ahogy sorra járták a városokat, lelkükre kötötték, hogy tartsák meg a határozatokat, amelyeket az apostolok és a presbiterek hoztak Jeruzsálemben. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívők száma napról napra nőtt. A Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsiában hirdessék az Isten szavát, ezért Frigia és Galácia felé vették útjukat. Amikor Miziába értek, megkísérelték, hogy Bitiniába utazzanak, de Jézus Lelke nem engedte meg nekik. Ezért átvágtak Mizián, és lementek Troászba. Éjszaka Pálnak látomása volt: Egy macedón férfi állt előtte, és kérte: „Gyere át Macedóniába, és segíts rajtunk!” A látomás után rajta voltunk, hogy mielőbb útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az Isten rendelt oda minket hirdetni az evangéliumot.

Pál maga mellé vette Timóteust, hogy folytassa missziós útját. Láthatjuk, hogy nem riadt vissza attól sem, hogy visszamenjen azokra a helyekre, ahol korábban meg akarták őt kövezni. Missziós útja állandó keresést jelentett. Micsoda kifinomult kellett ahhoz, hogy megértse, hogy a Szentlélek nem Ázsiába hanem Európába akarja őt terelni, hogy ott hirdesse az evangéliumot. Többször is eltorlaszolta útját. Amikor akadályokba ütközöm, vajon elgondolkodom-e azon, hogy a Szentlélek esetleg valami másra hív engem, vagy csak mérgelődöm, hogy nem jön össze az, amit terveztem? Pálnak látomása volt éjszaka, álmából megértette Isten tervét. Isten nekem milyen módon akarja tudtomra adni tervét?
Feladat a mai napra: Megpróbálom ma azt csinálni, amire a Szentlélek hív.