XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 26., csütörtök

November 26.Lk 21,20-28                       (elérkezett megváltásotok ideje)
Amikor azt látjátok, hogy Jeruzsálemet seregek veszik körül, tudjátok, hogy bekövetkezett pusztulása. Akkor aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban, meneküljön onnan el, aki pedig vidéken, ne térjen oda vissza. Ezek a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjék mind, ami meg van írva. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy lesz a gyötrelem a földön, s az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket, a pogány népek közé, Jeruzsálemet pogányok fogják tiporni, míg idejük be nem teljesedik. Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.”

A mai idézetben Jézus újra elég drasztikus képekkel beszél Jeruzsálem pusztulásáról és az Emberfia eljöveteléről. Mi ennek a fő mondanivalója? Talán az, hogy a keresztény embernek mindig van miért felemelnie a fejét. Bár a Földön történnek rettenetes, szörnyű dolgok, de aki hisz Istenben, tudja, hogy a föld és az emberiség nem a végleges pusztulás felé halad, hanem az Istennel való végleges találkozás felé. „Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel.” A kereszténynek mindig van reménye, ő a remény embere. Mert számára a világvége nem más, mint Krisztus második eljövetele jelent, a megváltó végleges eljövetele és azért „elérkezett megváltásotok ideje”. Nem tudjuk, hogy ez a nap a mi időnkben jön-e majd el. De az biztos, hogy mostani életünk nem halad más felé, mint a Jézussal való találkozás felé. Ezért sem árt, ha már most figyelünk Jézus szavára: „Nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket – nézzetek rám”. A mindennapokban is fel kell emelnünk a fejünket, különösen mikor már nagyon önmagunkban és saját nehézségeinkben vagyunk elmerülve. Akkor is a megváltásunk vár ránk: Krisztus. Velünk van, és valami mélyebb rálátást szeretne adni önmagunkra, és a világra.
Feladat a mai napra: Ha látok valakit, aki lehorgasztja a fejét vagy visszahúzódva él, megpróbálom felvidítani és jókedvre deríteni.