XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 15., vasárnap

November 15.


Dán 12, 1-3; Zsid 10, 11-14.18; Mk 13, 24-32
Azokban a napokban, a szorongattatás után a nap elsötétedik, a hold nem sugározza fényét, a csillagok lehullanak az égről, és az erők, amelyek az egekben vannak, megrendülnek. Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait, és egybegyűjti választottait az ég négy tája felől, a föld végétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban. Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot és az órát azonban senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.

„A végső nagy napokról szól az Úr.” Ezekkel a szavakkal kezdődnek a mai olvasmányban, a 33. évközi vasárnapon, Dániel próféta jövendölései. Az egyházi év vége felé minden évben újra hallhatjuk az utolsó időről szóló tanítást. Van-e ennek a tanításnak aktualitása a mai ember számára? Mit akar nekünk üzenni az Úr ezen a tanításon keresztül? Úgy gondolom, a mai kor emberének ugyanúgy aktuális ez a jövendölés, mint évezredekkel ezelőtt. Akkor is, ha sokan kétségbe vonják a halál utáni életet, nem hisznek benne, butaságnak tartják. Van örök élet akkor is, ha sokan úgy élnek, mintha nem létezne. Ezt a hitet valljuk meg minden vasárnap az apostoli hitvallásban: „Hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.” Ez a hit nemcsak evilágra, hanem a túlvilágra is vonatozik. Hiszünk azok üdvösségében és örökké tartó boldogságában, akik Krisztust követték és igaz életet éltek, azaz megküzdöttek a szeretetért, a megbocsátásért, és az életszentségért. Dr. Meszlényi Zoltán püspök és vértanú élete gyönyörűen rámutat erre a valóságra: Isten győz a világ fölött. Különböző ideológiák megpróbálták elhallgattatni, letagadni Isten valóságát, de Isten kinyilvánította győzelmét egyszer s mindenkorra. Erről beszél Dániel a jövendölésében: „Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” Jézus mondja a mai evangéliumban: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.” Mire hív bennünket az Isten? Hogy életünkkel valljuk meg az örök életbe vetett hitünket. Hiszen tudjuk, hogy végeredményben csak a lelki kincseink maradnak meg. Azokkal ékesíthetjük magunkat, amikor majd Isten trónja elé lépünk. Az anyagi javak mind elmúlnak, mint az ég és a föld. Legyen az életünk prófétai jel, tanúságtétel Isten Országáról. Legyen fontos számunkra az Úr üzenete! Tanítsuk családtagjainkat és környezetünket Isten igazságára, hogy majdan a mi életünk is úgy tündökölhessen örökkön-örökké, miként a csillagok.
Feladat a mai napra: Időt szakítok arra, hogy átgondoljam az örök élet igazságát, és azt, hogy hogyan igazítsam életemet még jobban ehhez az Igazsághoz.