XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 25., szerda

November 25.
Lk 21,12-19                       (Kitartástokkal megmentitek lelketeket)
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De nem vész el egy hajszál sem fejetekről. Kitartástokkal megmentitek lelketeket.

Tisztában kell azzal lennünk, hogy minden időben, Krisztus radikális követése következményekkel jár. Jézus felkészítette erre tanítványait és minket is. Tudta, hogy az, aki mellette dönt, üldözésekre számíthat. Minden társadalomban más módon történik meg ez, pl. nálunk, Magyarországon most máshogyan, mint a kommunista időkben. De világszerte még mindig vannak olyan országok, ahol nyíltan üldözik a keresztényeket, mint például Észak- Koreában, Arábiában, Indiában. Ott a keresztények életveszélyben vannak, ha megvallják hitüket, és ott még igaz Jézus szava: „ s némelyeket megölnek közületek”. Nyugati beállítottságú társadalmunkban sem tapsolnak mindig, ha valaki kereszténynek vallja magát, sokszor inkább fintorgatják az orrukat és ferde szemmel néznek rá. Pont ilyen helyzetekben, Jézus arra bátorít minket, hogy ma is tanúságot tegyük róla. Meghív a bizalomra, ő mellettünk áll, megadja nekünk a megfelelő szavakat: „Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek”. Maga Isten fog gondoskodni rólunk. Akkor is ha úgy tűnik, hogy valamitől megfosztanak minket, Isten kézében vagyunk: „De nem vész el egy hajszál sem fejetekről”. Részünkről pedig Jézus a kitartást kívánja. Kitartástokkal megmentitek lelketeket”. Mert az igazi hit abban mutatkozik meg, hogy még ha szenvednünk kell is érte, hitünktől akkor sem szakadunk el.
Feladat a mai napra: Gyakorolom a kitartást, különösen ott, ahol valamit inkább gyorsan abbahagynék.