XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 9., hétfő

November 9.Lk 17,1-4                            (Vigyázzatok magatokra)
Aztán, így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket. Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsik közül egyet is megbotránkoztasson. Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy „bánom”, bocsáss meg neki.”

Jézus azzal, hogy emberré lett, jól ismeri az embert és megmutatja a tanítványoknak, hogy lehetetlen elkerülni a botrányokat. Vagyis mindig lesznek félreértések, viták, pletykák, lenezés. Emberként való létezésünk tele van gazdagsággal, tudassál és fejlődéssel, de ugyanúgy jelen van a bukás, megbotlás vagy gyakran mi szabunk gátat mások szamara.  Nem vagyunk angyalok, sem szuperhősök, a mi életünk is tele van korlatokkal, „szegénységgel” és bűnnel. De a legfontosabb, hogy rájöjjünk arra, mi is a létezésünk célja. Az hogy igaz úton járjunk és elfogadjuk Jézus hívását. Ez segít, hogy a szívünkre, gondolatainkra és vágyainkra hallgassunk és ne okozzunk másoknak kárt. Több olyan részlet van az evangéliumban és az ószövetségben, ahol az Úr erre szólít fel, de ezek a saját életünkre is vonatkoznak. Szent Pál a Filippiekhez irt levelében azt mondta a tanítványoknak, semmit se tegyenek versengésből, se hiú dicsvágyból, ne a nyereséget és a saját érdeküket nézzék, hanem a másokét. (Fil 2,3-5) „Törekedj rá, hogy az Isten színe előtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár. Kerüld az ifjúkor vágyait, törekedj igaz életre, hitre, szeretetre és békességre azokkal egyetemben, akik tiszta szívvel hívják az Urat segítségül. Az oktalan és értelmetlen viták elől térj ki, hisz tudod, hogy csak veszekedéssé fajulnak. Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes...” ( 2 Tim. 2,15. 22-25) Utána Jézus a megbocsátásról beszél. Ha őszinték vagyunk, hányszor tapasztaltuk már az Úr kegyelmét és hányszor bocsátott már meg nekünk? Ez segít abban, hogy szerények legyünk és felismerjük, hogy elengedte a bűneinket és megváltott minket. Így, amikor elnézek valamit neked, az nem azért van mert én jó vagyok te meg rossz, hanem mert emberek vagyunk és hibázunk, de Jézus így is szeret és megszabadít minket.
Feladat a mai napra: Mire kell jobban odafigyelnem, mire figyelmeztet az Isten? Én hogyan tudok  megbocsátani másoknak?És mi kell ahhoz, hogy megbocsássunk?