XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. november 4., szerda

November 4.Lk 14,25-27                       (Ha valaki követni akar)
Nagy népsokaság követte. Hozzájuk fordult, és így szólt: „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom. Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.

A mai idézet azokhoz a bibliai szöveghez tartozik, amelyeket nehezebben értünk és mindig nagy ellentmondást okoznak. „Hogyan lehet gyűlölni...?” - Fontos, hogy jól értsük a szót a kontextusban. Sokan késznek mutatkozik arra, hogy kövessék Jézust: Nagy népsokaság követte. Jézus az ő tudomásukra hozza, hogy ahhoz hogy a tanítványai legyenek, nem elég, ha csupán eljönnek hozzá. Bizonyos feltételeknek meg kell felelnie annak, aki követni akarja Jézust. A legfontosabb feltétel pedig az, hogy Istent, Jézust tudja helyezni az életében az első helyre, minden más emberi kapcsolat elé, még saját önszeretete elé is. A családi kötelékek, kötelezettségek ne akadályozzák meg az ő követését. Ebben a kontextusban a szó „gyűlölni” inkább „kisebbnek tartani”-t jelent. Istennek kell adni legmagasabb helyértéket az életünkben. Erre pedig minden keresztény meg van hívva, nem csak a papok és szerzetesek, ha igazi tanítványokká akarunk válni. A másik feltétel azonban, amelyet Jézus kér tanítványaitól, hogy készen kell lenniük, hogy megosszák Jézus sorsát: hogy elfogadják keresztjüket és ugyanazon az úton kövessék, amelyet Jézus járt előttük. Csak akkor lehetünk Jézus tanítványai, ha mindenben egyesülni akarunk Mesterünkkel. Arról beszéljünk a mai napon Mesterünkkel, Jézussal, hogyan akarja, hogy kövessük őt és hogyan adhatjuk neki az első helyet életünkben.
Feladat a mai napra: Elgondolkozom azon, mi az én keresztem a mai napon és megkérem Jézust, hogy segítsen azt elfogadni és a kereszthordozásban vele egyesülni.