XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. február 17., szerda

Február 17.Zsolt 147,1-5
Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsőítés! Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, a szétszórt Izraelt összegyűjti. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja. Nagy az Úr, ereje hatalmas, és bölcsessége mérhetetlen.

„Az Úr a csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja.” De nem csupán a csillagokat, hanem az embereket éppen úgy számon tartja és mindenkit személyesen nevén szólítja. Megismeri élettörténetünket, a jelenünkkel és múltunkkal együtt, minden pozitív és negatív eseményeivel. Tisztában van megtörtségünkkel, sebeinkkel. Meg akarja gyógyítani megtört szívünket, és bekötözni sebeinket. Sokszor belső sérüléseink akadályoznak a szeretetben. Ösztönszerűen bennünk van az a reflexmozdulat, ha megvernek, visszaverünk, tán nem éppen karral, de agresszív, erőszakos visszaszólással. Fontos bevallanunk, hogy mi is sebeket hordozunk, hogy mások megsértettek bennünket viselkedésükkel. A megoldás nem az, hogy szeget szeggel vagy megítéljük őket, hanem, hogy az igazi lelki orvoshoz forduljunk, Istenhez, Jézushoz. Jézus irgalmas szívvel rátekint élethelyzetünkre. „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta” (Lk 10,33-34) Általában úgy hallgatjuk a jó szamaritánus példabeszédét, mintha nekünk kellene jó szamaritánusnak lennünk. De mindenekelőtt Jézus a jó szamaritánus, aki szeretettel törődik velünk. Nagyon segíthet az imádságban belehelyezkednünk annak helyzetébe, aki a rablók kezébe került. Hányan mentek el már mellettünk? De Jézus nem, meglátott, megesett rajtunk a szíve és odajött hozzánk. Engedjük meg, hogy olajat és bort öntsön a sebeinkre és bekötözze őket. A gyógyulás nem mindig gyorsan történik, néha sok időt igényel. Szükséges azonban, hogy Jézus újból és újból kifejezhesse irántunk való szeretetét. Aki megtapasztalja a szeretetet, és akinek szíve meggyógyult, az tud csak igazan jól szeretni.Feladat a mai napra: Az emberekkel való találkozásokra figyelek. Hogyan szerethetem ma azt, akivel találkozom?
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: lelkiismeretvizsgálat: Hogyan alakult a mai napom, milyenek voltak az emberekkel való találkozásaim? Mi volt benne a felépítő, mi a zavaró? Megpróbálom felfedezi, mit akar nekem Isten ezen keresztül üzenni. Köszönöm, Uram, hogy szeretettel gondoskodsz rólam, hogy szívem nálad nyugalomra lel.