XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. február 26., péntek

Február 26.Gal 1,1.11-24
Pál, aki nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus, és az őt a halálából föltámasztó Atyaisten által apostol,... Biztosítalak benneteket, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallhattátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát és a romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert fölöttébb buzgó követője voltam atyáim hagyományainak. De amikor tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig. Csak hallomásból tudták rólam: Aki valamikor üldözött bennünket, most hirdeti a hitet, amelynek azelőtt a romlására tört. És magasztalták értem az Istent!

Pál saját szavaival mondja el történetét. Tudjuk, hogy Pál a világ egyik legnagyobb misszionáriusa lett. Bejárta egész Szíriát és KisÁzsiát és sok közösséget hozott létre, bár hajdan ő volt az, aki ideológiai nézeteivel szétrombolta a keresztény közösségeket. Azt gondolta, hogy Isten akaratában járt el, amikor a keresztényeket üldözte. Szentül meg volt győződve arról, hogy neki van igaza. Tanult teológus volt, s mégse értette meg Istennek az útjait. Az evangéliumok nem említik, hogy Jézussal találkozott volna, tehát feltehetően nem ismerkedett meg először a tanítással, hanem csak látott valamit, ami neki nem tetszett. A farizeusok és írástudók többsége meg volt győződve arról, hogy Jézus nem volt a Messiás, a tanítványai pedig eretnekek, akiket üldözni és elnémítani kell. De Jézus a Damaszkuszi úton megállította Pált, és szembesítette őt az igazsággal: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9,4). Sok alázat kell ahhoz, beismerni: Isten útjai másak, mint az enyém! Uram, nem értem útjaidat, de ha úgy gondolod, tégy a te akaratod szerint! Sok tapintatosságra van szükségünk, hogy ne ítéljük meg az embereket. Pál fordulópontja az volt, amikor rádöbbent arra, hogy Jézus egyé tette magát az emberekkel. Csak Jézus tudja nekünk elmondani, hogy ki a másik ember. A Vele való találkozás képessé tette Pált arra, hogy teljesen új életet kezdjen, magáévá tegye Jézus tanítását és közösséget építsen azok közt, akiket eddig üldözött. Jézus bennünk is olyan embereket lát, akik képesek közösséget építeni. Kérjük Jézus segítségét, hogy szeressük és építsük Egyházát.

Feladat a mai napra: Ha van a közelemben olyan ember, akiről fix véleményem van, akkor ma jobban próbálok megismerkedni vele, és felfedezni értékes oldalait.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este:Visszatekintés a napra: Hogyan sikerültek a mai kapcsolatok? Tudtam valakivel jobban megismerkedni? A beszélgetésben hol vettem észre Jézus jelenlétét? – Uram, köszönöm, mert nagyon szeretsz engem, elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Kérlek taníts meg engem tapintatos és előítélet mentes szeretetedre.