XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. február 7., vasárnap

Február 7.Iz 6, 1-2a3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5, 1-11

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – „egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.

A mai evangéliumi történet nagyon megrendítően tárja elénk Isten irgalmasságát. Szemlélhetjük a színhelyet, Genezáret tavát, ahol láthatjuk Jézust a parton állni, s amint odagyűlik egyre több nép. Közben a parton bárkák vesztegelnek, a halászok éppen mossák a hálójukat. Fáradtak, elkenődtek, mert megint egy eredménytelen éjszakát töltöttek a tavon, nem fogtak semmit. Mindenféle egzisztenciális kérdés merülhetett fel bennük, hogy mit adjanak gyermekeiknek, családjuknak enni? Mit fognak otthon szólni? Mit kezdjenek magukkal, ha a halfogással nem tudják ellátni családjukat? Mély csalódottság, kudarc csöndje ül rajtuk, miközben mosogatják a hálójukat. De Jézus mintha ezzel mit sem törődne, egyszer csak beszáll Simon bárkájába, és kéri őt, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Onnan kezdi el tanítani az embereket. Majd megkéri tőle a szinte lehetetlent, hogy evezzen a mélyre és vesse ki a hálót halfogásra. Ha eddig hallgatott, de most már kibukik Simonból, hogy „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit!” Talán az is megfordult a szívében, hogy „ezt most nem mondod komolyan!” Mégis, valami történik Simon és Jézus között. Valami mélyen megérinti Simont, amint Jézus szemébe néz, s amint fontolgatja az elhangzott kérést. Valami zsigeri tudat ösztönzi őt arra, hogy most mégis hallgasson erre a tanítóra, most az egyszer. S ezért hozzáteszi: „de a te szavadra, kivetem a hálót.” Micsoda bátorság, bizalom kellett ehhez a lépéshez! De aki Istenbe veti bizalmát, nem csalatkozik. Ezt mutatja a halfogás, hiszen amint láthatjuk, Isten megsokszorozza e bizalom jutalmát. Olyan nagyon tapinthatóvá válik, ahogy Isten megkönyörül e szegény halászemberen, nem „töri össze megroppant nádszálát” (vö. Iz 42,3), hanem felemeli őt, erőt ad neki. Valami egészen csodás módon csak az Isten irgalma képes arra, hogy egy embert gyökeresen megújítson, pont ott, ahol mi már feladnánk, már elveszítenénk minden reményt. Ez Isten irgalma! Ezen a héten II. János Pál pápa Dives in Misericordia c. enciklikájának segítségével szeretnénk szemlélni, miként nyilatkoztatja ki Isten Jézus Krisztusban isteni irgalmát. De ne csak gondolkodjunk el rajta, hanem éljük bele magunkat is e szentírási részekbe, időzzünk el Jézus szemlélésében, és csodáljunk rá arra is, hogy életünkben hol tapasztaltunk hasonló csodát, miből akar engem fölemelni.
Feladat a mai napra: Kifejezem Istennek hálámat bennem művelt csodáiért.