XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. február 20., szombat

Február 20.Mt 5,43-48
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!

„Köszönöm, Jézus, hogy mindig újra a szeretetre hívsz és a nagy célt tűzöl ki előttünk, hogy tökéletesek legyünk a szeretetben. Nem kevesebbet akarsz számunkra, amit te maga vagy: Isten szeretett fia, lánya. Mi is legyünk az Atya gyermekei, akik úgy viselkednek, mint Ő, aki mindenkihez szeretettel fordul, és nem tesz különbséget az emberek között. Jézus, tudod, hogy néha úgy érezzük, hogy túl nehéz szeretni, és szívesen feladnánk. Pedig nem várod el tőlünk, hogy már azonnal a célba érkezzünk, de azt igen, hogy újra és újra gyakoroljuk a szeretetet.
Veled együtt szeretnék visszatekinteni a lelkigyakorlat első hétre. Hogyan vezettél engem? Mi volt számomra fontos: Igék, pillanatok, kihívások. Mire tanítottál engem? Miben ismertem meg jobban téged és magamat? Milyen nehézségekkel küzdöttem? Akkor mi segített nekem? Hogyan sikerült a hitéletem a mindennapi életemmel összehozni? Miben kell még kitartóbbnak lennem? Milyen elhatározást teszek a jövő hétre? Mindenekelőtt hálát adok mindazért, amit megélhettem. Köszönöm, Atyám, Jézus, Szentlélek, mindazért.... .”

(Segíthet visszalapoznunk a füzetben. Fontos, hogy abból amit éltünk semmit se tartsunk hiábavalónak. Isten mindent feltud használni arra, hogy megmutatkozzon nekünk.)


Feladat a mai napra: Feljegyzem mindazt, ami számomra fontos lett az elmúlt héten.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: lelkiismeretvizsgálat:  „Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Elküldte igéjét és meggyógyította őket. Áldják tehát az Urat irgalmasságáért, az emberek fiaival művelt csodáiért, és hirdessék ujjongva tetteit.” (Zsolt 107,1.20-21) Saját szavaimmal áldom az Urat.