XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. február 22., hétfő

Február 22.Lk 5,27-32
Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: „Kövess engem!” Az felállt, és mindenét otthagyva követte őt. Lévi a házában nagy lakomát rendezett neki. Nagyon sok vámos és más ember együtt ült vele az asztalnál. A farizeusok és az írástudók emiatt zúgolódtak. „Miért esztek és isztok együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?” - kérdezték tanítványaitól. Jézus adott nekik feleletet: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.”

Milyen rendkívüli lehetett Lévi számára Jézus felszólítása: Kövess engem! Nagyon meghatározta életét. Először úgy tűnik, mintha Lévinek nem is lett volna más dolga, mint hogy fogja magát, és Jézus után menjen. De valóban nem volt jobb dolga? Milyen gondolatok fordulhattak meg Lévi fejében? Lehetséges, hogy már egy jó ideje elindult benne egy keresés: mit csinálok én itt a vámnál? Lévi már korábban is többször találkozhatott Jézussal, hiszen az ő városában élt, Kafarnaumban, és hallhatta, amint prédikált és csodákat tett. Lévi, mint vámos, nem tartozott a közkedvelt emberek közé, megvetett volt, mert az ellenségnek dolgozott. Talán azért volt tettre kész, mert Jézus nem úgy bánt vele, mint a többiek. Sőt, egy mély elfogadásra találhatott benne, valakire, aki ismerte értékét, és felébresztette benne igazi hivatását: Isten országát építeni, Vele. De ki az, aki a mai világban úgy mer válaszolni Jézus hívására, mint Lévi? Nemde sokszor a biztonságosabb, társadalmilag elfogadottabb utat keressük, úgy élünk mint a többség? Jézus minden embert a követésére hív, de nem mindenkit hív arra, hogy otthagyja munkahelyét, családját, egzisztenciáját, hogy teljesen neki szentelje életét. Mit jelent Jézus tanítványának lenni? Lévi ott hagyta a vámot és Jézus apostola lett. Annak szentelte életét, hogy Jézus társaságában éljen, és az embereket megismertesse Vele. Miután követni kezdte, egy nagy lakomát rendezett Neki. Biztos korábban is rendezett lakomákat. Most azonban azt akarta, hogy barátai is találkozzanak Jézussal, és Benne az ő életük is megújulhasson. És Jézus kifejezi mélyebb szándékát: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.” Mindenki Jézus apostola lehet: családjában, munkahelyén, a mai társadalomban. Igazi szeretet az, amikor nem csak teszem a dolgomat és megpróbálok kedves lenni az embertársaimhoz, hanem arra vágyom, hogy életemmel elősegítsem azt, hogy mások is rátaláljanak Istenre, és Benne megújulhasson életük. Merem ma meghallani a hívó szót: Kövess engem?

Feladat a mai napra: Ki az, aki a környezetemben még nem hisz Istenben? Hogyan oszthatnám meg vele hitemet? A mai munkámat szeretetből az ő megtéréséért ajánlom fel.
--- A lap hátsó oldalát felhasználhatjuk feljegyzéseknek! ---
Este: Visszatekintés a napra: Visszatekintve a mai napra, miért szeretnék hálát adni Jézusnak? Milyen kihívásokat tapasztaltam? Hogyan bántam velük?
– Uram, köszönöm, mert tudom, hogy te végtelenül szeretsz engem. Te tudod, hogy nem mindig könnyű szeretni. Kérlek erősíts meg engem a szeretetedben.