XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 10., hétfő

Április 10.Jézus harmadszor esik el a kereszttel.          9. stáció.

„Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat; megvetett volt, és nem becsültük őt.” (Iz 53,3)

Jézus ruhája tiszta piros, mintha friss vérbe áztatták volna. Arcát alig lehet felismerni. Lassú lépésekkel vánszorog, lábai nyomán vérpirosak a kövek. Nem bír menni, hirtelen összeomlik és teljes súlyával a kövekre zuhan, mellkasát, tüdejét széles és hosszú ütés éri. Cserepes ajkáról vér tör fel, köhögését alig bírja visszafogni. Az Úr most nem bír felállni, ott fekszik, teljesen egy a földdel. Mozdulatlansága miatt az őrök azt hiszik, meghalt. Rángatják, húzzák a kötelekkel, de Jézus nem tud mozogni. Egy idő után mégis sikerül őt felrángatni, mert éber tudatállapotával ki akarja inni a kelyhet, melyet Atyja nyújtott neki.

Jézus segít, ha elesem. Visszafogad irgalmasan, mint az apa a tékozló fiát, ha megbánom összes botlásomat, eltévelyedésemet. (Lk 15, 11-32) Egy valamitől azonban elfordítja arcát: a közönyösségtől, a lelki restségtől. S ha nem törekszem az életszentségre, ha mindig ugyanazokat a hibákat követem el, és megnyugszom ebben az életállapotban. Ha belefásulok bűneimbe és ha megátalkodom közönyöm sötétségében. Az Úr nem várja tőlem, hogy azonnal szentté váljak, hanem azt, hogy törekedjek egyre tökéletesebben követni Őt. A szeretet nem érzelmi kérdés, hanem akaratunktól függ. Jézus soha sem bűneim miatt fordul el tőlem. Eleséseim alatt felém nyújtja kezeit és kegyelmével magához emel engem, ha őszintén megbánom bűneimet, ha a földről irgalmáért kiáltva és benne bízva feltekintek rá.

Feladat a mai napra: Ma megújult szívvel kezdek szeretni mindenkit, elsőként azokat, akik szorosan hozzám tartoznak, és akikkel találkozom a nap folyamán. Különösen is azokat, akik távol állnak szívemtől. Minden apró lépésemmel, türelmemmel, elsőként szolgálok.