XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 26., szerda

Április 26.Jn 3,16-21(Isten szeretete és az ember szabadsága)
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.”

A megváltás hátterében Isten szeretete áll. Hiszen az Atya szeretetből teremtette a világot, szeretetből tartja fenn, szeretete a teremtés óta kiárad a világra és a világ minden teremténye felé. Szeretetből a vele való közösségre teremtette az embert. Amikor a szabadsággal felruházott ember fellázadt Isten ellen ez az Istennel való közösség megszakadt. Isten ezután sem hagyta el az embert, hanem a bűnből való megváltásra Fiát adta. Isten szeretete egy konkrét személyben, Jézus Krisztusban ölt testet, aki által az Atya új örök életre szóló szövetséget ajánlott az embernek: a benne való hitet. Aki a megfeszített és feltámadt Jézusban hisz, az nem veszik el bűnei miatt, hanem örökké él. Az örök élet egy másfajta élet, mint a földi, a természet rendje szerinti élet. Ez az élet a Szentlélek élete az emberben, aki által mindenki az Atya gyermeke és Jézus testvére lesz. Ez az élet már az örök élet kezdete, mert az Isten törvénye szerinti élet nem szűnik meg a halállal. A halállal csak a földi élet zárul le. Isten nem azért küldte a Fiát, hogy elítélje a világot, de a Fiú megjelenése állásfoglalásra kényszeríti az embereket. Aki hisz a Fiúban, annak a tetteit nem kell szégyellnie, világosságban jár. Egyre több jótettet visz végbe, hogy kapcsolatban maradjon Istennel, és a sötétben járóknak is világítson. Isten kegyelmi segítsége mindenütt jelen van, és minden jótettben az ő országa bontakozik ki. Jézus odaadása által Isten bebizonyította, hogy Ő nem csak teremtő, gondviselő, hanem az embereket külön-külön, egyenként személyesen szerető Atya.

Feladat a mai napra: Elhatározok egy konkrét cselekedetet a felebaráti szeretet gyakorlására.