XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 16., vasárnap

Április 16.. „Jézus halottaiból feltámad.”       15. stáció.

„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették.” (Jn 20,2)

Mária Magdolna a hét első napján a sírnál járva észrevette, hogy a követ elmozdították. Sietve viszi a hírt, amire Péter és János a sírhoz futottak. Péter bement és valóban látta, hogy az Úr teste eltűnt. Látta a gyolcsokat és külön összehajtva a kendőt. János is bement és hitt. Mária Magdolna ismét elment a sírhoz és sírt. Betekintve a sírba, két fehérruhás angyalt látott ülni ott, ahol Jézus feküdt. „Asszony, miért sírsz?” kérdezték tőle az angyalok. „Elvitték Uramat és nem tudom, hová tették.” - mondta. Hátranézett és egyszerre meglátott valakit, de nem ismerte fel róla, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle, miért sír és kit keres? Ő azt hitte, a kertész az, és megkérdezte: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus megszólította: „Mária!” Mire ő csak ennyit válaszolt: „Rabboni!” – vagyis Mester. „Engedj el! Még nem mentem föl Atyámhoz. Menj most testvéreimhez és vidd hírül nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” – szólt hozzá Jézus. Mária Magdolna sietve ment és elújságolta: „Láttam az Urat és ezt mondta nekem.” (Jn 20,11-18)

Mária Magdolna volt az első Tanú, aki látta a Feltámadottat. Egy olyan asszony, akiből hét ördögöt űzött ki az Úr. Tanúságra szólította fel őt. Megfigyelhetjük, hogy Magdolna nem ismerte fel őt. Vajon miért nem? Mert már a megdicsőült Testben jelent meg előtte. Ugyanígy az apostolok sem ismerték fel azonnal. Jézus ezzel a cselekedetével egyfelől megmutatta végtelen irgalmasságát, azt, hogy teljesen eltörli az őszintén bűnbánó ember bűneit, másfelől, hogy minden keresztény asszonyt, és nőt, tanúságra, az evangélium hirdetésére kér föl.

Figyeljük meg, hogy ebben a találkozásban nem kettejük kapcsolatára mutat Jézus. Nem személyes a hangnem, hiszen kivétel nélkül minden az Atyára irányítja a figyelmet. Sőt, megjegyzi: „Engedj el!” Bízik Mária Magdolnában, az ő töretlen hűségében és szeretetében, és ezért feladattal látja el őt. Kitüntető kegyelem ez!

Feladat a mai napra: Feltámadt Krisztus, alleluja! Valóban feltámadt, alleluja!
Kereszténységünk legnagyobb ünnepén, dicsőítelek Uram, amiért megváltottál engem és a világot bűneinktől! Dicsőítelek az Atyával és a Szentlélek Istennel együtt, áldalak, és magasztallak Téged, én Uram és Királyom! Ámen.