XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 9., vasárnap

Április 9.Jézus találkozik a síró asszonyokkal.           8. stáció.

„Jeruzsálem leányai, miattam ne sírjatok. De sírjatok magatok és gyermekeitek miatt.” (Lk 23,28)

Jézusnak ez a figyelmeztetése mindnyájunk felé irányul. Mert ha nem siratjuk magunk bűneit, az Ő értünk vállalt szenvedése mit ér nekünk? Jézus őszinte bűnbánatot kér tőlünk, hogy megbocsáthasson. Ez azt jelenti, hogy nézzünk lelkünk mélyére, ismerjük meg önmagunkat, szívünket, keressük a rejtett zugokat, és kérjük a Szentlélek világosságát a felismeréshez. Jézus meghal értem és én nem látom a megváltás lényegét, nem élek a kegyelemmel? Siratom őt, ahelyett, hogy magamat siratnám, amiért ennyit kell szenvednie értem?
Jézus a szívek ismerőjeként túllát az asszonyok sírásán, látja a mögöttest. Látja, hogy ez a sírás nem Veronika Őt imádó részvétéhez hasonlatos, még csak nem is a tudatlan Simon erősödő együttérzése érződik belőle. Hanem egy olyan sajnálat, amiben magukat fölötte érzik. A keresztúton Jézus most szólal meg először. Nem panaszképpen, ellenkezőleg. A sajnálatot visszautasítja. Ugyanakkor tudja, amit már előre látott a Getszemáni kertben is, milyen jövő vár Egyházára, és szeretett népének sorsára: „…nem ismerted fel látogatásod idejét.” (Lk 19,44)

Jézusom add, hogy én bűnös, színed előtt állva, mindig felismerjem látogatásod idejét, okát, értem vállalt szenvedésednek súlyát és mérhetetlen értékét.
Feladat a mai napra: Ezen a napon felkészülök egy komoly szentgyónásra. Felteszem a kérdést magamnak: mit tettem a szeretetben, mit mulasztottam? Szentlélek segíts, hogy az igazság tükrében felismerjem azokat a hibákat, bűnöket is, melyeket eddig észre sem vettem. Ehhez átelmélkedem a hegyi beszédet. (Mt 5, 1-29)