XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 6., csütörtök

Április 6.Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet.        5. stáció.

„Megállítottak egy bizonyos Cirenei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26)

Jézus nyomába szegődve ott volt János, szinte Mestere mögött halad, mégsem őt kérik fel, hogy segítsen Jézusnak. Egy idegent kényszerítenek olyasmire, amit nem akar, nem ért. Úgy érzi, semmi köze se az elítélthez, se az ítélethez. Cirenei Simon, Sándor és Rúfusz atyja, fáradtan érkezik a mezőről, hogy dolgait intézze. (Sándor és Rúfusz a hagyomány szerint állítólag Szent Péterhez közelálló keresztény közösség tagjai.) (vö. Róm 16,13)  
Simon meddig marad közönyös a szenvedő Jézussal szemben, nem tudjuk. Mikor érzi át fájdalmának súlyát? Hiszen kényszerből segít vinni az Úrnak a keresztet. Egy idő után azonban szíve megtelik részvéttel és megérzi a Megváltóból sugárzó szeretetet. Lassan átalakul szíve és már eloszlik belőle az ellenállás, leomlik a fal, mely elválasztja őt, Jézus felé áradó irgalmától.

Jézusom, kész vagyok-e akkor is segíteni, amikor nincs kedvem, nincs időm, kevés az erőm, és megkérnek rá? Tudok-e akkor is szívélyes mosollyal igent mondani? Vagy először elutasítom a kérést? S ha hirtelen nemet mondok is, add Uram, hogy mégis megtegyem, amire a bajba jutott felebarátom megkér.

Feladat a mai napra: Elhatározom, hogy ma segítségére sietek egy testvéremnek, aki megkér egy konkrét feladat elvégzésére. S nem kényszerből, hanem Jézust látva benne, önzetlen szeretetből teszem. Ha aznap nem kér meg senki, szívemben készen állok ezt legközelebb megtenni.