XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. április 4., kedd

Április 4.Jézus először esik el a kereszt súlya alatt.             3. stáció.

„Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre.”
(Jn 19,17)

Jézus keresztútja nem lehetett túl hosszú – ismereteink szerint, kb. ezer lépést kellett megtennie az Antónia-vártól a városfalon kívüli Golgotáig. Ám Jézusnak, akit majdnem halálra korbácsoltak, megkínoztak, és többször összevertek, ez az út, a csontjáig felsebzett vállán hurcolt súlyos gerendával, végtelenségig hosszú. Fején a töviskoszorú alól csorog a vér. Alig kap levegőt, összegörnyedve próbál előre lépni. Mégis, Ő szótlanul viszi keresztjét, mert mindvégig ránk gondol, és az Atyára, Akinek kimondta végső igenjét a Getszemáni kertben. Tudja, hogy Atyja vele van, s azt is tudja, hogy csak egyetlen hívó szó és máris megmentenék Őt angyalai. Vagy azt gondolod, hogy Atyám nem bocsátana rendelkezésemre rögtön tizenkét ezred angyalnál is többet, ha kérném?” - mondja Pilátusnak. (Mt 26,53) Segítségül hívhatta volna őket. Ő ezt mégsem tette meg, értünk. Lelke kész a mindennek elviselésére, de áldott Teste nem bírja, térdeivel leesik a kövekre.
A fagerenda súlya ránehezedik térdeire, melyek azonnal megsebződnek. Felrángatják a földről, bár nem kér emberi segítséget sem. Minden igyekezetével, erejével megpróbál felállni. A tömegben sokan gúnyolják, sokan szánakozva jajgatnak körülötte. Ő botladozva, némán indul tovább.

Vajon én, ha elvállalok valamit, zokszó nélkül fogadom a vele járó nehézségeket? Vajon kitűzött feladatomat eltökélt kitartással és állhatatosan végzem el, anélkül, hogy meghátrálnék? S ha nagyon elfáradok, képes vagyok-e összeszedetten folytatni, ahol abbahagytam?

Feladat a mai napra: Ha valamit másokért nehéz elvégeznem, ma elhatározom, hogy Jézus iránti szeretetből nem hátrálok meg. Önzetlenül törekszem vidám szívvel, újra folytatni megakadt kellemetlen tevékenységemet.